Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny za tři čtvrtletí 2006 vzrostl meziročně o 1,9 % na 7,35 mld. Kč (IFRS)

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2006 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 7,35 mld. Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 1,9 % z 7,21 mld. Kč za tři čtvrtletí roku 2005.

Sdílet

„Hospodářské výsledky za tři čtvrtletí 2006 odráží vysoké pracovní nasazení zaměstnanců Finanční skupiny ČS stejně jako pozitivní vývoj české ekonomiky. Provozní zisk meziročně vzrostl téměř o 20 % s celkovými výnosy nad 10 % a klientské úvěry se zvýšily o téměř 20 %. Čistý zisk vzrostl meziročně pouze o 1,9 % z důvodu mimořádných obchodních výnosů ve srovnatelném období roku 2005. Za celý rok 2006 předpokládáme meziroční zvýšení zisku o více než 10 %,“ řekl Jack Stack, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ UKAZATELE

Na dosaženém objemu čistého zisku se zejména podílí rostoucí provozní zisk Finanční skupiny ČS, který se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o výrazných 19,3 % na 11,00 mld. Kč. Zároveň se zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, z 57,1 % na 53,5 %.

Zásluhu na výrazném navyšování provozního zisku má především nárůst čistých úrokových výnosů, které dosáhly objemu 15,51 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 13,2 %, stejně tak jako vysoký nárůst vkladů. Čistý úrokový výnos se zvyšuje zejména zásluhou rostoucího objemu úvěrových obchodů, a to jak občanům, tak komerčním klientům. Podíl úvěrů občanům dosáhl hranice 50 % na celkovém objemu všech poskytnutých úvěrů.

Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 3,3 % a dosáhly výše 6,74 mld. Kč. Hlavním zdrojem příjmů z poplatků jsou platební transakce. Díky efektivnímu platebnímu styku klienti ČS denně realizují v průměru 1,2, milionů plateb. Nejvýrazněji rostou provize z investování do podílových fondů, za správu aktiv a brokerské poplatky.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním srovnání vzrostl o 2,1 % a dosáhl výše 1,10 mld. Kč, především díky operacím s cizími měnami a úrokovými deriváty. Výnosy z pojišťovnictví vzrostly o 51,7 % na 0,27 mld. Kč.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 vzrostly provozní náklady o 3,0 % na 12,63 mld. Kč. Za zvýšením provozních nákladů stojí zejména růst výdajů na obchodní operace (v důsledku silné obchodní expanze Finanční skupiny ČS) a odpisy nehmotného majetku (převážně software).

Čistá tvorba rezerv a opravných položek na úvěrová rizika dosáhlo úrovně – 0,93 mld. Kč, což představuje navýšení (o 0,79 mld. Kč) ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Hlavním důvodem meziročního zvýšení bylo rozpuštění daňově odpočitatelných rezerv v roce 2005 stejně jako implementace metodologie IFRS.

Saldo ostatních provozních výnosů a nákladů vykazuje v meziročním srovnání výrazný pokles na – 0,15 mld. Kč, díky nižším výnosům z přecenění aktiv oceňovaných reálnou hodnotou (spojeným s výplatou dividend z podílového fondu spravovaného externím správcem a s přeceněním dluhopisové části swapů) a z portfolia na prodej vzhledem k nižšímu objemu prodeje než ve srovnatelném období. Taktéž příspěvek do Fondu pojištění vkladů vzrostl na 0,32 mld. Kč, a to díky téměř 10% nárůstu objemu pojištěných depozit.

Objem bilanční sumy dosáhl výše 715,38 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 7,7 % z 664,34 mld. Kč díky zvýšení objemu klientských úvěrů (na straně aktiv) a klientských vkladů (na straně pasiv).

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů (včetně ČKA) vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 14,5 % na 313,23 mld. Kč.

Portfolio retailových úvěrů v ČS bance (nekonsolidované) dosáhlo objemu 157,88 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 33,0 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména hypoteční úvěry fyzickým osobám, které se zvýšily o 42,4% na 72,92 mld. Kč. Významně se zvýšily i objemy spotřebitelských úvěrů občanům, a to o 22,7 % na současných 44,01 mld. Kč.

Úvěry malým a středním podnikům se zvýšily o 17,1 % na 38,76 mld. Kč. Úvěry velkým korporacím dosáhly 48,91 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 7,6 %.

Celkový objem portfolia hypotečních úvěrů (včetně úvěrů na nemovitosti) překonal v průběhu třetího čtvrtletí 2006 hranici 100 mld. Kč a dosáhl výše 105,06 mld. Kč, což představuje růst o 45,6 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Vzrostl objemu klientských vkladů občanů, a to o 9,0 % na 403,20 mld. Kč, zejména na sporožirových účtech, vkladech stavebního spoření a úložkách penzijního připojištění. Celkově se závazky ke klientům zvýšily meziročně o 12,1 % na 537,62 mld. Kč.

K 30. září 2006 počet klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 činil 1,08 milionu, což přestavuje nárůst za posledních 12 měsíců o 14,0 %, počet provedených transakcí vzrostl meziročně o 62,9 % na 10,9 milionu ve třetím čtvrtletí roku 2006.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,05 miliónu kusů (nárůst o 6,0 %), největší zásluhu na růstu počtu karet mají karty kreditní, jejich počet se v meziročním srovnání zvýšil o 42,6 % na téměř 417 tisíc, objem úvěrů poskytnutých jejich prostřednictvím k 30. září 2006 činil 2,33 mld. Kč.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 3. ČTVRTLETÍ 2006

• V rámci strategického programu Banka první volby začala Česká spořitelna v září 2006 vydávat čipové karty, zároveň jako jediná banka v Česku umožňuje klientům změnit si PIN ke kartě ve všech 1081 bankomatech České spořitelny. Klienti taktéž mají možnost objednat si kreditní kartu na internetových stránkách banky a majitelé platební karty mohou požádat o další platební kartu pro své blízké.

• Česká spořitelna nabízí drobným klientům Hypotéku na počkání. Jde o nový produkt, díky němuž zájemce o hypotéku už na první schůzce podepíše úvěrovou smlouvu a ihned se dozví schválenou výši hypotéky. Cílem hypoteční novinky je maximálně zjednodušit a urychlit získání hypotéky a tím pořízení vlastního bydlení.

• Klienti České spořitelny prostřednictvím programu Bonus Charita přispívají na předem určené konkrétní projekty v oblasti charity tím, že jim věnují své věrnostní body z programu Bonus. Program Bonus České spořitelny je jediným věrnostním programem svého druhu na bankovním trhu v České republice. Klienti jeho prostřednictvím získávají body při každé platbě platební kartou a následně je mohou směnit za odměny.

• K 1. říjnu 2006 zvýšila Česká spořitelna povinné zabezpečení služby internetového bankovnictví SERVIS 24 o tři nové prvky: povinnou autorizaci všech plateb prostřednictvím autorizační SMS – limit pro platební transakce automaticky nastaven na 0 Kč; nový bezpečnostní kód pro všechny klienty služby S24 IB, kteří nepoužívají vyšší zabezpečení (klientský certifikát na čipové kartě a autentizační kalkulátor) a také monitoring změny čísla mobilního telefonu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).