Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny ve třetím čtvrtletí 2004 meziročně rostl o 17 % na 6,6 miliardy korun (IFRS)

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2004 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk po minoritních podílech ve výši 6,6 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 17 %, z 5,6 miliardy Kč, počítáno podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).

Sdílet

Česká spořitelna pokračovala ve 3. čtvrtletí 2004 ve vykazování dobrých finančních výsledků – rostoucích výnosů a přísném řízení nákladů, což se projevilo v meziročním zvýšením provozního zisku o 21 %. Profesionalita zaměstnanců, vynikající distribuční kanály, konkurenceschopné produkty a ceny spolu s rostoucí kvalitou poskytovaných služeb umožňují České spořitelně být vysoce konkurenceschopnou bankou na trhu a pomáhat svým klientům – spotřebitelům, obchodním partnerům, státním a neziskovým organizacím – uspokojovat jejich finanční potřeby. Česká spořitelna má dobrou pozici pro další růst, zvláště pak růst úvěrů, řekl Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny.

I. HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2004

Konsolidované, neauditované údaje k 30. září 2004, vykázané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2003, pokud není uvedeno jinak:

 • Provozní zisk vzrostl na 8,5 miliardy Kč, meziročně o 21 % ze 7,0 miliard Kč.
 • Zisk před zdaněním dosáhl výše 10,6 miliardy Kč, meziročně vzrostl o 29 % z 8,3 miliardy Kč.
 • Čistý zisk po menšinových podílech činil 6,6 miliardy Kč, což je nárůst o 17 % z 5,6 miliard Kč.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zlepšila na 24,8 % z 24,2 % v září 2003.
 • Výnosnost aktiv (ROA) se zlepšila na 1,5 % z 1,4 % ve stejném období loňského roku.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 57,6 % z 61,7 %.
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 9 % na 12,6 miliardy Kč z 11,5 miliardy Kč v září 2003.
 • Provozní náklady vzrostly o 2 % na 11,5 miliardy Kč z 11,3 miliardy Kč ve 3. čtvrtletí 2003.
 • Bilanční suma vzrostla meziročně o 6 % na 598 miliard Kč z 565 miliard Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 18 % na 234 miliard Kč ze 198 miliard Kč za srovnatelné období 2003.
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 9 % na 469 miliard Kč ze 430 miliard Kč.
 • Čistá úroková marže k průměrným úročeným aktivům se meziročně zlepšila na 3,6 % z 3,4 %.
 • Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS činila ke 3. čtvrtletí 2004 13,3 %.

II. HLAVNÍ UKAZATELE

A. VÝSLEDKY PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

Provozní zisk České spořitelny vzrostl ve srovnání s loňským třetím čtvrtletím ze 7,0 miliard Kč na 8,5 miliardy Kč, což představuje růst o 21 %, zároveň došlo k příznivému zlepšení ukazatele poměru provozních nákladů k provozním výnosům (Cost/Income Ratio) z 61,7 % na 57,6 %. Zdrojem navyšování provozního a potažmo čistého zisku České spořitelny je růst provozních výnosů o 9 % a pouze 2% růst provozních nákladů.

Nejvýznamnější podíl na tomto úspěšném výsledku má čistý úrokový výnos, který dosáhl výše 12,6 miliardy Kč a meziročně se zvýšil o 9 % (z 11,5 miliardy Kč). Za růstem stojí především vyšší počet a objem úvěrových obchodů a příznivá struktura klientských vkladů – z čehož vyplývá i zlepšující se čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům (na 3,6 % z 3,4 %).

Příjmy z poplatků a provizí dosáhly výše 6,2 miliardy Kč, když v meziročním srovnání vzrostly o 10 % zejména zásluhou rostoucích úvěrových obchodů a také rostoucího počtu transakcí platebního styku (např. objem transakcí platebními kartami vzrostl o výrazných 35 % a celkový počet transakcí provedených na sporožirových účtech vzrostl o 8 %).

K provozním výnosům zřetelně přispěl i čistý zisk z obchodních operací, a to téměř jednou miliardou Kč. V meziročním srovnání se provozní náklady zvýšily pouze o 2 % a dosáhly výše 11,5 miliardy Kč (z 11,2 miliardy Kč). Za zvýšením provozních nákladů stojí nárůst zaměstnaneckých nákladů. Vlivem přísného řízení nákladů se nezvyšuje objem nakupovaných výkonů, přestože na jejich velikost mají vliv legislativní úpravy daně z přidané hodnoty přijaté v tomto roce.

Atraktivní nabídka, kvalitní poradenství, dobré distribuční kanály a především aktivní přístup České spořitelny na úvěrovém trhu se pozitivně odráží ve vysoké dynamice růstu úvěrových obchodů, které meziročně vzrostly o 18 % na 234 miliard Kč ze 198 miliard Kč. Růst zaznamenaly především úvěry obyvatelstvu a úvěry malým a středním podnikům. Objem úvěrů obyvatelstvu za celou finanční skupinu dosáhl 88 miliard Kč, což představuje meziroční růst o 36 %. Zásluhu na tomto výsledku mají především úvěry na financování bydlení, tj. hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Hypoteční úvěry fyzickým osobám se zvýšily o 77 % na 36 miliard Kč a celkový objem hypotečních úvěrů již překročil magickou hranici 50 miliard Kč. Česká spořitelna je tak největší hypoteční bankou v České republice co do počtu i objemu poskytnutých hypoték. Překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly proti loňskému třetímu čtvrtletí růst o 42 % na více než 13 miliard Kč.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pokračoval růst objemu klientských vkladů, a to o 9 % na 469 miliard Kč, z tohoto objemu představují vklady obyvatelstva 353 miliard Kč (navýšení o 4 %).

B. JEDNORÁZOVÉ VLIVY

V roce 2003 byly hospodářské výsledky banky ovlivněny jednorázovým rozpouštěním všeobecných rezerv, což ve srovnání s letošním třetím čtvrtletím představuje rozdíl 2,3 miliardy Kč před zdaněním. V roce 2004 se ve výsledcích projevuje prodej neživotní části Pojišťovny České spořitelny (ve výši 1,16 miliardy Kč po zdanění a menšinových podílech).

III. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2004

 • Nabídka nové služby – platby kartou na internetu (e-commerce 3D-Secure), která klientům umožňuje bezpečně platit kartou na internetu pomocí celosvětově standardizovaného procesu placení a akceptace karet na internetu. Zároveň byla představena nová verze internetového bankovnictví S24 Internetbanking s výrazně rozšířenou funkčností a zabezpečením.
 • Česká spořitelna opětovně získala významné mezinárodní ocenění Banka roku pro Českou republiku v prestižní soutěži The Banker Awards 2004. Podařilo se jí tak obhájit titul z loňského roku. Titul Nejdůvěryhodnější banka roku získala Česká spořitelna na základě hlasování veřejnosti v domácí soutěži MasterCard Banka roku 2004.
 • V září uvedla Česká spořitelna na trh první realitní fond – CEE Property Development Portfolio. Fond je zaměřen na Českou republiku a Slovensko.
 • Česká spořitelna a Komerční banka zvítězily ve výběrovém řízení města Kolín, kterému poskytnou syndikovaný investiční úvěr ve výši 411,5 miliónů Kč se splatností 20 let. Úvěr město využije na dofinancování výstavby a na rekonstrukci bytových jednotek v Kolíně.
 • Změny v managementu ČS ve třetím kvartále 2004:
  • K 1. srpnu 2004 vystřídal v pozici člena představenstva pan Heinz Knotzer pana Gernota Mittendorfera, který nově řídí jinou dceřinou společnost Erste Bank Group, Salzburger Sparkasse.
  • K 5. říjnu 2004 se stal členem představenstva České spořitelny pan Pavel Kysilka.
  • Mandát pan Jacka Stacka pro funkci předsedy představenstva byl prodloužen na další pětileté období.

IV. PARTNERSTVÍ A ODPOVĚDNOST

 • Česká spořitelna je partnerem svým klientům i společnosti ve všech oblastech, kde působí. Česká spořitelna vynaložila za uplynulá tři čtvrtletí na podporu sociálních, charitativních, zdravotnických, vzdělávacích, kulturních a sportovních projektů celkem 114 milionů Kč. Nadace České spořitelny ve stejném období vynaložila na podporu projektů zejména v oblasti sociální, charity a zdravotnictví dalších 13 mil Kč.
 • Šlo mimo jiné o následující projekty: o.s. SANANIM (protidrogová prevence a léčba), Nadační fond Mamma (léčba a prevence karcinomu prsu), Sdružení česká katolická charita, o.s. Život 90 (péče o seniory), Fond ohrožených dětí, Nadace partnerství – Zelené stezky, Pražské jaro (mezinárodní hudební festival), Finále Plzeň (festival českých filmů), Vysoká škola ekonomická, soutěž Středoškolská odborná činnost, Kolo pro život (seriál závodů na horských kolech pro veřejnost), Český juniorský tenis, Český atletický svaz a další projekty.
 • Na daních z příjmů odvedla Česká spořitelna k 30.9.2004 státu 3,0 miliardy Kč (ve srovnatelném období roku 2003 to bylo 2,5 miliardy Kč).

V. OČEKÁVANÝ VÝVOJ ČESKÉ SPOŘITELNY

A. ROK 2004:

 • Růst čistého zisku proti roku 2003 o 10 až 15 %
 • Návratnost vlastního kapitálu (ROE) přesáhne 20 %
 • Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) v intervalu 58 až 60 %.

Těchto cílů dosáhne Česká spořitelna díky rostoucím úvěrům, zlepšujícím se službám, vynikající distribuci a rostoucí spokojenosti klientů. Pozitivní výsledky za tři čtvrtletí letošního roku spolu s očekávanými celoročními výsledky za rok 2004 představují náročnou základnu pro plnění plánovaných cílů v dalších letech. I když plánovací proces pro příští rok ještě není zcela ukončen, lze již v této fázi konkretizovat některé základní charakteristiky dalšího vývoje.

B. V PRŮBĚHU LET 2005 –2007 ČESKÁ SPOŘITELNA PŘEDPOKLÁDÁ:

 • Návratnost vlastního kapitálu (ROE) se i nadále udrží nad hranicí 20 %
 • Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) bude kopírovat klesající trendy z předchozích let a bude se pohybovat v intervalu 55–57 %.

C. NOVÁ SKUPINOVÁ ARCHITEKTURA – PROGRAM FINANČNÍ SKUPINY ERSTE BANK

Finanční skupina Erste Bank (EBG) si v září 2004 stanovila nové cíle pro rok 2006. K dosažení těchto cílů přispějí také synergické projekty v rámci celé EBG, které zajistí:

 • dlouhodobou úsporu nákladů,
 • trvalou profitabilitu, zlepšení ukazatele ROE
 • a vysoce kvalitní služby pro klíčové klientské segmenty napříč celé skupiny.

Všechny tyto projekty zastřešuje společný program všech členů skupiny Erste Bank – New Group Architecture Program – Nová skupinová architektura. Součástí je jednotný kontroling pro zvýšení finanční transparentnosti; úspora nákladů v oblasti nákupu; zvýšení výnosů z iniciativ podpory drobného bankovnictví v celé skupině EBG ve střední Evropě.

Konsolidovaný neauditovaný výkaz zisků a ztrátpodle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) v mil. Kč
K 30. 9. 2004 K 30. 9. 2003 Meziroční změna
Čistý úrokový výnos 12 552 11 522 9 %
Čisté příjmy z poplatků a provizí 6 247 5 695 10 %
Čistý zisk z obchodních operací 979 918 7 %
Výnosy z pojišťovnictví 210 167 26 %
Provozní výnosy celkem 19 988 18 302 9 %
Provozní náklady  –11 517  –11 294 2 %
Provozní zisk 8 471 7 008 21 %
Tvorba ROP k úvěrům a pohledávkám  –599 1 746 n/a
Ostatní provozní výsledky 2 772  –476 n/a
Zisk před zdaněním 10 644 8 278 29 %
Daň z příjmů  –2 987  –2 517 19 %
Čistý zisk před menšinovými podíly 7 657 5 761 33 %
Menšinové podíly  –1 081  –122 přes 100 %
Čistý zisk 6 576 5 639 17 %
Konsolidovaná neauditovaná rozvahapodle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) v mil. Kč 
K 30.9.2004 K 30.9.2003 meziroční změna
Pokladní hotovost, vklady u ČNB 25 779 19 052 35 %
Pohledávky za bankami 80 736 127 526  –37 %
Pohledávky za klienty 234 356 198 273 18 %
Rezervy a opravné položky k úvěrům  –9 369  –9 284 1 %
Aktiva určená k obchodování 33 514 48 368  –31 %
Investice na prodej 41 558 25 996 60 %
Finanční investice 153 697 115 862 33 %
Ostatní aktiva 37 302 39 679  –6 %
Aktiva celkem 597 573 565 472 6 %
Závazky k bankám 29 246 39 181  –25 %
Závazky ke klientům 469 231 430 461 9 %
Emitované dluhopisy 19 201 15 097 27 %
Podřízený dluh 0 5 500  –100 %
Vlastní kapitál 36 266 32 431 12 %
Menšinové podíly 2 355 1 335 76 %
Ostatní pasiva 41 274 41 467 0 %
Pasiva celkem 597 573 565 472 6 %
Vybrané konsolidované poměrové ukazatele
K 30. 9. 2004 K 30. 9. 2003
Návratnost vlastního kapitálu (ROE) 24,8 % 24,2 %
Výnosnost aktiv (ROA) 1,5 % 1,4 %
Provozní náklady / provozní výnosy (Cost/Income) 57,6 % 61,7 %
Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům 3,6 % 3,4 %
Neúrokové výnosy / provozní výnosy 37,2 % 37,0 %
Kapitálová přiměřenost dle BIS 13,3 % 16,2 %
Vybrané údaje z obchodní činnosti
K 30. 9. 2004 K 30. 9. 2003 meziroční změna
Počet zaměstnanců FS České spořitelny 11 694 12 810  –9 %
Celkový počet klientů* 5 248 742 5 499 355  –5 %
Počet sporožirových účtů 2 756 979 2 753 784 0 %
Počet klientů přímého bankovnictví 876 290 692 278 27 %
z toho počet klientů Servis 24 759 872 592 859 28 %
Počet karet 2 700 847 2 528 551 7 %
z toho kreditních 172 339 79 414 117 %
Počet bankomatů 1 079 1 043 3 %
Počet poboček České spořitelny 647 665  –3 %

*Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS v meziročním srovnání poklesl v důsledku prodeje neživotní části Pojišťovny ČS, z čehož vyplynul převod 600 tisíc klientů do společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.

Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společností České spořitelnypodle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) v mil. Kč 
K 30. 9. 2004 K 30. 9. 2003 meziroční změna
Factoring České spořitelny 14 16  –13 %
Investiční společnost České spořitelny 25 13 92 %
Leasing České spořitelny  –296 58 n/a
Penzijní fond České spořitelny* 166 248  –33 %
Pojišťovna České spořitelny 2 227 109 > 100 %
Stavební spořitelna České spořitelny 243 189 29 %

*Podle zákona o penzijním připojištění rozděluje penzijní fond mezi své klienty minimálně 85 % zisku vytvořeného podle českých účetních standardů; Penzijní fond České spořitelny dosáhl k 30. 9. 2004 podle českých účetních standardů zisk 187 mil. Kč (k 30. 9. 2003: 195 mil. Kč)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).