Hlavní navigace

Komise připravila vyhlášku o informační povinnosti obchodníků s cennými papíry

Komise pro cenné papíry (Komise) připravila další klíčový předpis – vyhlášku o informační povinnosti obchodníků s cennými papíry. Vyhláška, která má nabýt účinnosti dne 1. dubna 2004, znamená významný kvalitativní posun v dozoru obchodníků s cennými papíry.

Sdílet

Na základě vyhlášky budou obchodníci s cennými papíry Komisi informovat o rozsahu, podstatě své činnosti a svém finančním zdraví ve formě, která umožní automatické zpracování. Souhrnná data z informační povinnosti následně zveřejňovaná Komisí pomohou všem subjektům působícím na českém kapitálovém trhu zorientovat se v základních charakteristikách sektoru obchodníků s cennými papíry. Komise očekává, že nová úprava tak zvýší celkovou transparentnost podnikatelského a investičního prostředí českého kapitálového trhu. Souhrnné údaje o činnosti a finančním zdraví obchodníků s cennými papíry patří rovněž mezi charakteristiky požadované mezinárodními organizacemi pro posuzování finančního trhu.

Vyhláška má nabýt účinnosti dne 1. dubna 2004, jako právní předpis č.63/2004 Sb. Součástí vyhlášky jsou výkazy, jejichž prostřednictvím budou obchodníci s cennými papíry informovat Komisi o své hospodářské situaci, uzavřených a obstaraných obchodech, rozsahu poskytnutých služeb a o dalších skutečnostech. Obchodníci s cennými papíry poskytnou Komisi informace dle této vyhlášky záhy po nabytí její účinnosti. Již k 1. dubnu zašlou informaci o personálním vybavení, následně předloží pravidelnou čtvrtletní informaci za 2. čtvrtletí kalendářního roku. Nejpozději vyhláška předpokládá příjem strukturovaných informací o uzavřených a obstaraných obchodech za 4. čtvrtletí.

Na vyhlášku navazuje rozsáhlý metodický materiál zveřejněný na webových stránkách Komise (www.sec.cz – v sekci Informace pro profesionály), nazvaný „Metodika k informační povinnosti obchodníka s cennými papíry (IPOCP)“. Tato metodika má být průvodcem při vyplňování výkazů, jejichž povinná elektronická podoba je rovněž k dispozici na webu Komise. Všechny uvedené materiály budou pravidelně aktualizovány tak, aby byly neustále dostatečně přesným podkladem a poskytovaly obchodníkům s cennými papíry určitou právní jistotu.

Stávající úprava provádějící zákon o cenných papírech již předvídá strukturu informací požadovanou zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Přechod mezi těmito zákony by proto pro obchodníky neměl znamenat žádné další komplikace nebo zásahy do informačních systémů. Prováděcí předpisy k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu přicházejí pouze s drobnými terminologickými úpravami, obsah předmětných informací je nezměněn, systematika včetně číselného značení výkazů je také zachována.

Petra Güntherová
ředitelka odboru vnějších vztahů

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).