Hlavní navigace

Komise připravila vyhlášku o informační povinnosti obchodníků s cennými papíry

Komise pro cenné papíry (Komise) připravila další klíčový předpis – vyhlášku o informační povinnosti obchodníků s cennými papíry. Vyhláška, která má nabýt účinnosti dne 1. dubna 2004, znamená významný kvalitativní posun v dozoru obchodníků s cennými papíry.

Na základě vyhlášky budou obchodníci s cennými papíry Komisi informovat o rozsahu, podstatě své činnosti a svém finančním zdraví ve formě, která umožní automatické zpracování. Souhrnná data z informační povinnosti následně zveřejňovaná Komisí pomohou všem subjektům působícím na českém kapitálovém trhu zorientovat se v základních charakteristikách sektoru obchodníků s cennými papíry. Komise očekává, že nová úprava tak zvýší celkovou transparentnost podnikatelského a investičního prostředí českého kapitálového trhu. Souhrnné údaje o činnosti a finančním zdraví obchodníků s cennými papíry patří rovněž mezi charakteristiky požadované mezinárodními organizacemi pro posuzování finančního trhu.

Vyhláška má nabýt účinnosti dne 1. dubna 2004, jako právní předpis č.63/2004 Sb. Součástí vyhlášky jsou výkazy, jejichž prostřednictvím budou obchodníci s cennými papíry informovat Komisi o své hospodářské situaci, uzavřených a obstaraných obchodech, rozsahu poskytnutých služeb a o dalších skutečnostech. Obchodníci s cennými papíry poskytnou Komisi informace dle této vyhlášky záhy po nabytí její účinnosti. Již k 1. dubnu zašlou informaci o personálním vybavení, následně předloží pravidelnou čtvrtletní informaci za 2. čtvrtletí kalendářního roku. Nejpozději vyhláška předpokládá příjem strukturovaných informací o uzavřených a obstaraných obchodech za 4. čtvrtletí.

Na vyhlášku navazuje rozsáhlý metodický materiál zveřejněný na webových stránkách Komise (www.sec.cz – v sekci Informace pro profesionály), nazvaný „Metodika k informační povinnosti obchodníka s cennými papíry (IPOCP)“. Tato metodika má být průvodcem při vyplňování výkazů, jejichž povinná elektronická podoba je rovněž k dispozici na webu Komise. Všechny uvedené materiály budou pravidelně aktualizovány tak, aby byly neustále dostatečně přesným podkladem a poskytovaly obchodníkům s cennými papíry určitou právní jistotu.

Stávající úprava provádějící zákon o cenných papírech již předvídá strukturu informací požadovanou zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Přechod mezi těmito zákony by proto pro obchodníky neměl znamenat žádné další komplikace nebo zásahy do informačních systémů. Prováděcí předpisy k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu přicházejí pouze s drobnými terminologickými úpravami, obsah předmětných informací je nezměněn, systematika včetně číselného značení výkazů je také zachována.

Petra Güntherová
ředitelka odboru vnějších vztahů