Hlavní navigace

Komerční banka vykázala nekonsolidovaný čistý zisk za rok 2003 ve výši 9 262 mil. Kč

Podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) dosáhla Komerční banka nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 9 262 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 6 %. Tohoto příznivého výsledku bylo dosaženo díky úspěšnému rozvoji obchodních činností banky, zvláště pak v oblasti retailového bankovnictví, účinným řízením nákladů a rozpouštěním opravných položek. Na konečný výsledek banky působily zejména tyto významné trendy:

Sdílet

Nekonsolidované finanční výsledky

Podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) dosáhla Komerční banka nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 9 262 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 6 %. Tohoto příznivého výsledku bylo dosaženo díky úspěšnému rozvoji obchodních činností banky, zvláště pak v oblasti retailového bankovnictví, účinným řízením nákladů a rozpouštěním opravných položek. Na konečný výsledek banky působily zejména tyto významné trendy:

Čisté provozní výnosy banky dosáhly úrovně 21 889 milionů Kč a odrážejí především mírný pokles čistých úrokových výnosů a významný nárůst čistých poplatků a provizí. Čisté úrokové výnosy dosáhly hodnoty 11 937 milionů Kč a byly negativně ovlivněny prostředím trvale klesajících úrokových sazeb, které převážilo nad pozitivním vlivem rostoucího objemu úvěrů a vkladů. Čisté poplatky a provize ve výši 8 711 milionů Kč se meziročně zvýšily o 5 % díky růstu počtů a objemů transakcí a růstu počtu klientů.

Celkové provozní náklady meziročně poklesly o 8 %, tedy o více než 1 miliardu Kč, na 11 728 milionů Kč. Tento výsledek potvrzuje rostoucí efektivitu banky. Personální náklady ve výši 5 149 milionů Kč meziročně poklesly o 2 % a byly ovlivněny pokračujícím snižováním počtu zaměstnanců v souvislosti s centralizací procesů. Ostatní administrativní náklady se snížily o 6 % na 4 562 milionů Kč díky růstu produktivity banky. V roce 2003 poklesly restrukturalizační náklady na 670 milionů Kč, v roce 2002 činily 1 007 milionů Kč.

Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek vzrostl meziročně o 3 % na 10 161 milionů Kč, což potvrzuje postavení Komerční banky jako nejziskovější české banky, a to i před započtením dopadu opravných položek.

Čisté rozpouštění opravných položek na ztráty z úvěrů a investic a čistý zisk z prodeje dceřiných společností dosáhl výše 3 122 milionů Kč. Projevil se zde pozitivní vliv rozpouštění všeobecné rezervy ve výši 2 830 milionů Kč, nízké rizikové náklady v roce 2003 a zisk z prodeje dceřiných společností CAC Leasing a Reflexim ve výši 784 milionů Kč.

Daň z příjmů ve výši 4 021 milionů Kč se meziročně zvýšila o 60 %. Celková daň byla v roce 2002 ovlivněna prvním zaúčtováním odložené daňové pohledávky. Efektivní daňová sazba činila 30 %.

Ukončení Státní garance nemělo v roce 2003 na výsledky Komerční banky vliv. Konečné vypořádání by mělo proběhnout v první polovině letošního roku a na hospodářské výsledky banky za rok 2004 by nemělo mít žádný podstatný vliv. Celková aktiva dosáhla k 31. prosinci 2003 výše 447,6 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst o 2 %. Čisté úvěry klientům vzrostly o 8 % na 130,9 miliard Kč. Vklady klientů se zvýšily na 349,5 miliard Kč, tj. o 3 % ve srovnání s koncem roku 2002.

Konsolidované finanční výsledky

V roce 2003 vytvořila finanční skupina Komerční banky čistý zisk ve výši 8 669 milionů Kč (podle IFRS). Hlavní příčinou nižšího výsledku ve srovnání s nekonsolidovaným ziskem za rok 2003 je odlišný způsob zaúčtování prodeje společností CAC Leasing a Reflexim.

Obchodní výsledky

Na konci roku 2003 Komerční banka obsluhovala 1 331 tisíc klientů, z nichž 1 034 tisíc byli klienti z řad občanů a 297 tisíc podniky. Počet klientů se během roku zvýšil o 69 tisíc, což představuje největší nárůst mezi všemi českými bankami. Tento výrazný nárůst lze přičíst zejména rozšíření produktové nabídky banky a zkvalitnění služeb v důsledku zavedení individuální obsluhy všech klientů. Přímé bankovnictví Komerční banky pokračovalo ve svém úspěšném vývoji. Počet klientů přímého bankovnictví v porovnání s rokem 2002 prudce vzrostl o 65 % a na konci roku 2003 činil 647 tisíc, což představuje téměř polovinu všech klientů Komerční banky.

V roce 2003 pokračovala Komerční banka v restrukturalizaci své pobočkové sítě a otevřela 20 nových poboček, hlavně ve velkých městech. Na konci roku zahrnovala distribuční síť pro občany a malé podniky 335 poboček, 39 obchodních center se specializovalo na středně velké podniky, města a obce a osm specializovaných obchodních center obsluhovalo velké firmy.

Velký důraz byl kladen na rozvoj sítě bankomatů. Počet bankomatů se meziročně zvýšil o 79 na 519. V roce 2004 se počítá s dalším rozvojem pobočkové sítě a bankomatů.

V oblasti úvěrování zaznamenala Komerční banka nárůst o 41 % v objemu hypoték a o 17 % v objemu spotřebitelských úvěrů. Spotřebitelské úvěry těžily z uvedení Perfektní půjčky (půjčka na splátky) s inovativním přístupem ke klientům. V segmentu středních podniků a municipalit se počet a objem úvěrů zvýšil o 16 % resp. 14 %.

Ke konci roku 2003 využívala polovina klientů Komerční banky z řad občanů a 16 % klientů z řad malých podniků některý z finančních balíčků nabízených bankou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).