Hlavní navigace

Komerční banka vykázala za rok 2002 nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 8 763 mil. Kč

Sdílet

Praha, 31. března 2003 – Nekonsolidovaný čistý zisk podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) dosáhl výše 8 763 milionů Kč. Tento úspěšný výsledek hospodaření banky byl ovlivněn zejména následujícími faktory:

• Mírný pokles čistých výnosů.
Banka vykázala v roce 2002 čisté výnosy ve výši 22 597 milionů Kč, což představuje meziroční pokles o 5,1 %. Tento výsledek byl částečně ovlivněn poklesem úrokových sazeb a nižšími poplatky z devizových operací, souvisejícími se zavedením eura. Výše přijatých poplatků a provizí byla také částečně negativně ovlivněna srpnovými povodněmi.

• Významné snížení provozních nákladů.
Efektivní řízení nákladů a snižování stavu zaměstnanců spolu s centralizací procesů a úsporou na příspěvku do Fondu pojištění vkladů vedly k meziročnímu poklesu provozních nákladů o 15,3 %. Provozní náklady tak dosáhly celkové výše 12 760 milionů Kč.

• Rozpouštění opravných položek a rezerv.
Zlepšující se kvalita úvěrového portfolia a částečné snížení všeobecných rezerv vyplývající z legislativních změn vedlo banku k čistému rozpuštění opravných položek na ztráty z úvěrů a investic v celkové výši 1 434 milionů Kč.

• Zaúčtování odložené daně.
Návrat k ziskovosti umožnil bance poprvé v roce 2002 vykázat odloženu daňovou pohledávku. Po zaúčtování celkové odložené daně činila daň z příjmů 2 508 milionů Kč.

Bilanční suma banky vzrostla o 4,3 % a ke konci roku 2002 činila 439,8 miliard Kč.

Čisté úvěry klientům dosáhly výše 121,2 miliard Kč, což představuje pokles o 1,3 % oproti konci roku 2001. K tomuto poklesu nejvýznamněji přispělo úspěšné vymáhání portfolia nebonitních úvěrů.

Vklady klientů se ve srovnání s rokem 2001 zvýšily o 6,2 % a ke konci roku 2002 dosáhly 341,1 miliard Kč.

Hlavní obchodní ukazatele

Komerční banka poskytovala ke konci roku služby 1,26 milionu klientů. V průběhu loňského roku tak banka získala 18 tisíc nových klientů.

Během roku 2002 Komerční banka zaznamenala zvýšení počtu klientů využívajících přímého bankovnictví o 49 % na 390 tisíc. Klienti, kteří používají přímé bankovnictví tak představují 31 % z celkového počtu klientů. Prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví bylo provedeno 37 % všech transakcí uskutečněných v roce 2002.

Zvýšený důraz banky na retailové bankovnictví potvrdil dynamický vývoj hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Objem hypotečních úvěrů se za minulý rok zvýšil o 29 % na 18,3 miliard. Kč. Celkový objem spotřebitelských úvěrů stoupl ve stejném období o 28 % na 7,7 miliard Kč.
Celostátní prodejní síť Komerční banky zahrnuje 331 obchodních míst, což je o 8 více než v roce předchozím. Síť bankomatů KB se v roce 2002 rozšířila o 105 nových bankomatů na celkových 440.

Budoucí výhled
V tříletém horizontu Komerční banka očekává pozitivní dopad transformačního programu jak na finanční výkonnost a obchodní výsledky banky, tak i na kvalitu poskytovaných služeb a počet klientů. Naproti tomu prostředí klesajících úrokových sazeb a zpomalování růstu HDP v České republice, potažmo celé Evropě, může negativně ovlivnit hospodářské výsledky banky.

Marie Petrovová
Tisková mluvčí KB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).