Hlavní navigace

Komerční banka vykázala za první tři čtvrtletí roku 8% nárůst provozního zisku

Komerční banka dnes zveřejnila své neauditované nekonsolidované hospodářské výsledky za prvních devět měsíců roku 2005 podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví).

Sdílet

KB zvýšila svou vysokou ziskovost z loňského roku, a to díky růstu výnosů z rozvíjejících se obchodních aktivit a také díky efektivnímu řízení nákladů. Celkové výnosy vzrostly o více než 3 %, na tomto růstu se podílely především velmi dobré výsledky prodeje retailových úvěrů. Provozní náklady banky zůstávají nadále pod přísnou kontrolou a meziročně poklesly téměř o 1 %. Díky tomu se provozní zisk meziročně zvýšil o 8 %. Poměr nákladů k výnosům tak zůstal pod úrovní 50 %. Kvalita úvěrového portfolia je, i přes jeho rychlý růst, nadále velmi vysoká; náklady úvěrového rizika představují zhruba 45 bb. Čistý nekonsolidovaný zisk vzrostl meziročně o 12 % na 6 313 milionů Kč, což představuje 221 Kč anualizovaného zisku na jednu akcii.

Výsledky, kterých banka doposud v letošním roce dosáhla, opakovaně potvrzují příznivé trendy v obchodních aktivitách banky. Nadále dynamicky rostlo úvěrování klientů – fyzických osob. Celkový objem hypoték poskytnutý tomuto segmentu klientů vzrostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 40 % na 39,6 miliardy Kč. Počet nově poskytnutých hypoték se pak meziročně zvýšil o 45 %. Dynamiku vykazuje také prodej spotřebitelských úvěrů s meziročním nárůstem o 19 %. Celkový objem spotřebitelských úvěrů dosáhl 11,9 miliardy Kč, z toho 1,6 miliardy Kč (+ 114 %) představují úvěry z kreditních karet.

Úvěrování malých a středních podniků rovněž významně rostlo a celkový objem půjček poskytnutých tomuto segmentu se zvýšil na 54 miliardy Kč, tj. meziročně o 23 %; z toho úvěry malým podnikům zaznamenaly růst o 45 %. Celkový objem půjček velkým podnikům dosáhl hodnoty 76 miliard Kč, což je o 17 % více než ke konci září roku 2004. Tento významný nárůst je však ovlivněn nižší srovnávací základnou roku 2004.

Počet aktivních platebních karet za prvních devět měsíců roku 2005 stoupl o 13 % na 1 330 000. Banka pokračovala v úspěšném prodeji kreditních karet, jejichž počet se významně zvýšil, meziročně o 96 % na 103 000.

Velmi dobré obchodní výsledky v drobném i podnikovém bankovnictví spolu s účinnou kontrolou nákladů vedly k růstu provozního zisku o téměř 8 % na 8,8 miliardy Kč. Poměr nákladů k výnosům se meziročně snížil z 51,4 % na 49,4 %.

Čistý zisk z majetkových účastí dosáhl výše 341 milionů Kč a zaznamenal meziroční pokles o 55 %. V roce 2005 KB pokračovala v restrukturalizaci skupiny KB a prodala svou 100% majetkovou účast ve společnosti IKS KB, zabývající se správou aktiv, a 51% majetkovou účast v Komerční pojišťovně, s celkovým pozitivním dopadem ve výši 319 milionů Kč. Hospodářský výsledek za rok 2004 byl pozitivně ovlivněn prodejem majetkové účasti KB ve společnosti MUZO za 804 milionů Kč.

Celková daň z příjmu dosáhla 2,1 miliardy Kč a byla příznivě ovlivněna poklesem sazby daně z příjmu právnických osob z 28 % na 26 %.

Za prvních devět měsíců roku 2005 vykázala Komerční banka čistý zisk 6 313 milionů Kč, představující meziroční zvýšení o 12 %. Tento pozitivní výsledek byl dosažen především díky velmi dobrým obchodním výsledkům, což potvrzuje správnou obchodní strategii banky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).