Hlavní navigace

Kombinace pojistné ochrany s investicí do zajištěného fondu je vhodnou příležitostí i pro konzervativnější klienty

Kombinaci pojistné ochrany s investicí do zajištěného fondu nabízí ČSOB v rámci dalšího bankopojišťovacího produktu. MAXIMAL INVEST 2 je nejen specifickým životním pojištěním, ale díky investici do zajištěného fondu garantuje minimální zhodnocení ve výši 15% za dobu trvání smlouvy a maximální zhodnocení může činit až 36%. Díky zajímavému garantovanému výnosu a době trvání pojištění 6,5 let je MAXIMAL INVEST 2 vhodnou investiční příležitosti i pro konzervativní klienty, kteří hledají alternativu k termínovaných vkladům. Tuto bezpečnou formu investování, která navíc ochrání i před nenadálými riziky, mají zájemci k dispozici na kterékoliv pobočce ČSOB v období od 27. září do 19. listopadu.

Sdílet

MAXIMAL INVEST 2 obsahuje pojištění pro případ dožití, přičemž v případě úmrtí, invalidity nebo vážné nemoci v prvním roce trvání pojištění garantuje klientovi vrácení vkladu. V případě invalidity následkem úrazu kdykoliv během trvání pojištění obdrží pojištěný aktuální hodnotu pojištění (v prvním roce ve výši vkladu) a navíc pojistné plnění ve výši vkladu, maximálně však do 500 000 Kč. Při úmrtí, invaliditě nebo vážné nemoci je vyplacena čistá kapitálová hodnota bez srážky daně z výnosu. Výplata ze životního pojištění v případě úmrtí pojištěného se nezahrnuje do dědického řízení a nepodléhá dědické dani, zároveň si každý klient může zvolit tzv. „oprávněnou osobu“, která jediná má na výplatu právo.

Minimální počáteční vklad činí 30 tisíc Kč a vzhledem k charakteru produktu nejsou umožněny dodatečné vklady. Výhodou je naopak možnost částečných výběrů vložených prostředků v případě finanční potřeby klienta, a to i v průběhu trvání smlouvy.

Jaké bude zhodnocení u Maximal Investu 2 po 6,5 letech?
Vloženo minimální výnos maximální výnos
100 000 108 616 128 553
300 000 329 478 389 650
500 000 556 091 657 545
2 000 000 2 252 816 2 663 363

Milan Tománek Výkonný ředitel Komunikace a vztahy k investorům

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).