Hlavní navigace

Komanditní společnosti ex-IPB přecházejí na ČKA

Sdílet

ČSOB a ČKA uzavřely na základě Restrukturali­začního plánu smlouvu o převodu podílů komanditistů ve 3 komanditních společnostech založených ex-IPB na stát, resp. do bilance České konsolidační agentury. Současně se na ČKA převádějí dlužní úpisy společností Sortos Holding, B.V. a Cabrice Holdings, B.V., kterými tyto společnosti zaplatily ex-IPB za část podílů komanditistů. Celková hodnota převáděných aktiv podle účetní evidence ex-IPB je 7,079 mld. Kč.

Bývalá IPB založila společnosti CZ CREDIT REAL, GALILEO REAL a ARTA REAL proto, aby ze své bilance vyvedla úvěry, které sice byly zajištěny nemovitostmi, ale nebyly dlouhodobě řádně spláceny a aby se vyhnula tak nařízení centrální banky vytvořit na ně v plné výši opravné položky. Podle účetních knih ex-IPB byla hodnota podílů banky ve všech třech společnostech vedena ve výši 3,2 miliardy Kč.

Část podílů komanditistů totiž ex-IPB odprodala dvěma společnostem, Sortos Holding, B.V. (v hodnotě 2 miliardy Kč) a Cabrice Holdings, B.V. (v hodnotě 2 miliardy Kč) založeným pro tento účel mimo Českou republiku. Uvedené společnosti zaplatily za tyto podíly svými dlužními úpisy (tzv. „promissory notes“) vystavenými ve prospěch ex-IPB podle kajmanského práva. Hodnota těchto úpisů podle účetní evidence ex-IPB je 3,879 miliardy Kč.

Dnešním dnem se jak podíly komanditistů, tak dlužní úpisy převádějí na ČKA, která tím v uvedených komanditních společnostech nahradí banku a stane se komanditistou. Současně se ČKA stane věřitelem (oprávněnou osobou) dlužních úpisů vystavených v operaci s komanditními společnosti ve prospěch ex-IPB. Nominální hodnotu těchto podílů a úpisů v celkové hodnotě 7,079 mld. Kč uhradí ČKA v hotovosti bance. Stát se prostřednictvím ČKA dostává k hodnotám (nemovitostem), kterými byly úvěry převedené na komanditní společnosti zajištěny či k právům na výnos z těchto zástav. Konečný výnos státu z převzetí komanditních společností na ČKA bude tedy záviset na tom, jak obezřetně či nedůsledně ex-IPB oceňovala hodnotu nemovitostí a zda při poskytování úvěrů proti zástavám postupovala s péčí řádného hospodáře.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).