Hlavní navigace

Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004)

Komise pro cenné papíry vydala publikaci s názvem „Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD“ (dále jen „Kodex 2004“) určenou především společnostem s kótovanými cennými papíry na regulovaném trhu.

Sdílet

Již v únoru roku 2001 Komise, vědoma si svého statutárního cíle přispívat k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti, publikovala Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD v jejich tehdejším znění (dále jen „Kodex 2001“). Předkládaný Kodex 2004 představuje aktualizovanou verzi Kodexu 2001. Důvodem aktualizace Kodexu 2001 je velmi dynamický vývoj jak na poli tvorby a implementace celého souboru pravidel správy a řízení společností, tak v samotném životě společností, který je tímto souborem pravidel ovlivňován. Do Kodexu 2004 jsou zařazeny prvky převzaté z „OECD Principles of Corporate Governance“ ve znění jejich poslední novelizace z počátku letošního roku.

Struktura Kodexu 2004 kopíruje členění principů OECD. Publikace je rozdělena v první části na šest kapitol s vymezením principů a vysvětlujícím komentářem ke každé kapitole. Druhá část, tvořena přílohami, jednak dokumentuje stav dodržování principů z roku 1999, jednak přebírá informace z Kodexu 2001.

Úroveň správy a řízení společností v České republice označila Světová banka ve své zprávě za slabinu podnikání v České republice, a i z tohoto důvodu přichází Komise s revidovanými standardy corporate governance, říká úřadující předseda a člen prezídia Milan Šimáček a dodává: Uplatňování zmíněných principů není jen záležitostí regulátora, ale vyžaduje součinnost mnoha subjektů.

Kodex 2004 je primárně určen společnostem, jejichž cenné papíry jsou kótovány na regulovaném trhu. V některých ohledech se však taktéž týká činnosti dalších subjektů působících na kapitálovém trhu a spoluvytvářejících jeho prostředí – ratingových agentur, správců portfólií, analytiků, auditorů, obchodníků s cennými papíry a v neposlední řadě institucionálních investorů.

Komise k vydané publikaci připravuje na listopad sérii doprovodných seminářů, na kterých seznámí účastníky s obecnými principy správy a řízení společností, představí proces implementace těchto principů a jeho přínos pro společnost.

Publikace je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Komise v anglické i české verzi, v tištěné podobě bezplatně na recepci Komise.

Jana Konopásková
Odbor vnější komunikace

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).