Hlavní navigace

Klienti ČSOB žalují banku

SOS se dne 7. 11. 2005 prostřednictvím Veřejné výzvy obrátilo na klienty ČSOB a vyzvalo je k podání žaloby na ČSOB za podmínek v ní uvedených. SOS společně se spolupracující AK Holec, Zuska & Partneři následně přislíbilo, že žaloba proti ČSOB bude podaná do konce ledna 2006. Listopadová výzva SOS byla určena všem spotřebitelům, kteří jsou přesvědčeni, že jim ČSOB neoprávněně účtovala poplatek za vedení účtu, poplatek za zrušení účtu, poplatek za neoprávněnou reklamaci platební kartou či tzv. neadresný poplatek. K výzvě klientům ČSOB SOS přistoupilo na základě četných stížností klientů poté, co marně usilovalo o mimosoudní urovnání sporu s bankou.

Sdílet

Na výzvu SOS odpověděla řada spotřebitelů, kteří měli zájem připojit se k žalobě na ČSOB. Po zvážení situace a vyhodnocení obdržených podkladů (mnoho spotřebitelů nedoložilo jimi tvrzený neadresný poplatek který byl již přiznán pravomocným soudním rozhodnutím jako neoprávněný), dospěly advokátní kancelář Holec, Zuska & partneři a Sdružení obrany spotřebitelů ČR k názoru, že optimální variantou z hlediska procesní taktiky a hospodárnosti vedení sporu, je podání vzorkové (zkušební) žaloby dvou klientů banky – fyzické osoby podnikatele a nepodnikatele. Výhodou tohoto postupu oproti původně předpokládanému podání mnoha žalobních návrhů je především vyhnutí se riziku eventuálních zbytečně vzniklých nákladů u řady spotřebitelů (nákladů právního zastoupení ČSOB advokátem v případě jejího plného úspěchu ve věci, což ČSOB mediálně zdůrazňovala jako odstrašující argument) a předpoklad rychlejšího dosažení očekávaného rozhodnutí soudu o přípustnosti či nepřípustnosti účtování vytýkaných poplatků, což mohou uvítat nejen ostatní registrovaní zájemci o podání žaloby, ale i ti, co se pod vlivem negativní mediální kampaně ČSOB k iniciativě SOS dosud nepřipojili. AK společně s SOS volí strategii, která vyšle všem klientům jasný a pravdivý signál. Proto byly dne 30. 1. 2006 .k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 podány obě žaloby – v prvním případě se jedná o spotřebitele, který nárokuje částku 2.345 Kč bez úroku z prodlení za poplatek za vedení účtu a zrušení účtu, v druhém o podnikatele, který nárokuje částku 4.168 Kč bez úroku z prodlení za poplatek za vedení účtu.

Žaloby ostatních registrovaných klientů banky budou podány po právní moci pozitivních soudních rozhodnutí. Na základě pozitivního rozhodnutí soudu bude možné bez větších obav podat žaloby nejen ostatních registrovaných, ale i dosud neregistrovaných klientů, které mohla ovlivnit četná odrazující a zastrašující mediální vystoupení zástupců ČSOB. S ohledem na tuto skutečnost SOS a AK i nadále umožní ostatním klientům banky se bezplatně připojit k výzvě SOS a nárokovat následně vrácení sporných poplatků prostřednictvím soudu. O tomto postupu byli všichni registrovaní zájemci o podání žaloby informováni. O výsledku soudních rozhodnutí bude veřejnost informována.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).