Hlavní navigace

Klienti ČSOB Pojišťovny ušetří na dani z příjmu stamiliony korun

Stovky milionů korun ušetří dohromady na daních lidé, kteří mají u ČSOB Pojišťovny sjednané soukromé životní pojištění. ČSOB Pojišťovna jim v uplynulých dnech rozeslala potvrzení o výši zaplaceného pojistného, na jehož základě mohou uplatnit nárok na snížení daně z příjmu za rok 2005. Celkem ČSOB Pojišťovna vystavila svým klientům více než 350 tisíc potvrzení.

Sdílet

Pokud by se při doručení tohoto dokladu vyskytl nějaký problém nebo pokud by klient potvrzení ztratil, může ČSOB Pojišťovnu kdykoli požádat, například prostřednictvím bezplatné informační linky, o vystavení náhradního dokumentu.

Zaměstnanci, jimž přiznání o dani z příjmu zpracovává mzdová účtárna, musí podklady pro daňovou úsporu za životní pojištění předat k vyřízení nejpozději do 15. února. Ti, kdo si vyplňují daňové přiznání sami, uplatní nárok na daňový odpočet pomocí potvrzení od pojišťovny. Maximální úspora na dani z příjmu může činit 3840 korun za rok.

ČSOB Pojišťovna, která je čtvrtou největší pojišťovnou na domácím trhu, spravovala na konci roku 2005 více než 550 tisíc smluv životního pojištění s objemem ročního pojistného převyšujícím 3,4 miliardy korun. Podmínky pro uznání nároku na daňovou úsporu splňují téměř dvě třetiny uzavřených smluv.

Daňové zvýhodnění se vztahuje na soukromé životní pojištění (pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití anebo důchodové pojištění), jestliže jsou splněny další podmínky. Smlouva musí být sjednána na dobu alespoň 5 let a musí končit nejdříve v roce, kdy se pojištěný dožije 60 let, pojištěný musí sjednat smlouvu ve svůj vlastní prospěch, a pokud je sjednána pevná pojistná částka pro případ dožití, pak její minimální výše musí být alespoň 40 000 Kč u pojistných smluv na 5 až 15 let a 70 000 Kč u pojistných smluv nad 15 let. Jsou-li tyto podmínky splněny, lze si od základu pro výpočet daně z příjmu odečíst pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění až do částky 12 000 Kč ročně. Do této částky je možné zahrnout pojistné placené na více pojistných smluv uzavřených třeba i u několika pojišťoven. U jednorázově placených pojištění se celkové pojistné rozpočítává na dobu trvání pojištění. Výše úspory na daních se odvíjí od celkové výše příjmů a může dosáhnout až 3840 Kč ročně.

U ČSOB Pojišťovny lze z její současné nabídky daňové výhody uplatnit především u životního pojištění SPEKTRUM (jednorázově i běžně placeného), Kvarteto, Trio a u výnosového životního pojištění KreditPlus.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).