Hlavní navigace

Klíčem ke konkurenceschopnosti a růstu malých a středních podniků v Evropě jsou inovace

MasterCard nabízí platební řešení, která podporují malé a střední podniky (SME) v celé Evropě. Představitelé SME uváděli jako důležité technologické funkce platebních karet sledování a kontrolu plateb, on-line služby či integraci s již existujícími systémy.

Sdílet

Firemní platební karty umožňují malým podnikům konkurovat po boku větších hráčů. V České republice však využívá 22 % podniků stále platby v hotovosti.

Praha, 4. října 2006 – Malé podniky patří mezi celosvětové priority společnosti MasterCard a společnost vynakládá značné prostředky na to, aby lépe porozuměla tomuto sektoru a vytvořila produkty, které by vyhovovaly jeho specifickým potřebám. Pozornost MasterCard je zaměřena především na to, jak mohou technologie a inovace na platebním trhu pomoci růstu SME.

„25 milionů SME v Evropě je klíčovým pohonem k obchodnímu růstu,“ vysvětluje John Lambert, ředitel divize spotřebitelských a komerčních produktů společnosti MasterCard Europe. „Představují 95 % všech společností, podílí se 69 % na zaměstnanosti a 57 % na celkovém obratu,“ dodal Lambert.

Průzkum společnosti MasterCard ukazuje, že SME jsou otevřeny novým technologiím a chtějí tak naplno využít dalších obchodních příležitostí. 80 % z těchto podniků bylo přesvědčeno, že budou obchodovat i po dobu dalších pěti let. Na dotaz ohledně technologických funkcí, které považují u karet pro své obchodování důležité, uvedlo 61 % sledování a kontrolu plateb, 55 % uvedlo on-line služby a 21 % zdůraznilo integrování s již existujícími systémy.

SME si uvědomují, že inovace jsou nezbytnou součástí každého obchodního úspěchu a vnímají novinky v elektronickém obchodování, například firemní platební karty, jako možnost malých podniků konkurovat po boku větších hráčů v přístupu na celosvětové trhy.

Vlastnictví karet je mezi majiteli SME rozšířené (asi 70 %), avšak firemní platební kartu vlastní pouze 20 % SME. Mezi majiteli SME je užívání osobních karet v poměru 4:1 k užívání firemních karet a velká část nákupů malých podniků se vyrovnává v hotovosti nebo šeky. Ve Francii a ve Velké Británii užívá přes 60 % podniků šeky, zatímco v České republice využívá 22 % podniků platby v hotovosti.

„Firemní karty zvyšují hodnotu SME. Šetří jim čas a umožňují jim soustředit se na věci, které jsou pro podnikání podstatné. Firemní platební karty poskytují lidem z malých podniků přístup k financím ve chvíli, kdy je to potřeba, a poskytují zároveň kontrolu nad výdaji pomocí detailních výpisů. SME tak mohou zlepšit konečný součet finančního výnosu,“ vysvětluje Lambert. „Firemní karty poskytují majitelům SME také kontrolu před zneužitím,“ dodává Lambert.

Nedávný průzkum společnosti MasterCard ukázal, že charakteristické vlastnosti platební karty jako například on-line služby, snadné použití, ochrana a pojištění byly pro majitele malých podniků hlavním motivem k tomu, aby se rozhodli pro firemní karty. Průzkum také odhalil, že majitelé SME, kteří nebyli držiteli firemních karet, měli menší jistotu ohledně finanční budoucnosti svých podniků.

Společnost MasterCard si uvědomuje, jaký význam má zavádění takových inovačních služeb jako dohled nad obchodními výdaji pomocí on-line výpisů, podrobné kontroly a možnost integrace do účetního softwaru. MasterCard nabízí také balíček „Working in Europe“, který je určený držitelům firemních karet z malých podniků v celé Evropě. Balíček nabízí široké spektrum služeb, mimo jiné i ochranu před viry.

„S výhledem do budoucnosti máme připravených několik zbrusu nových produktů ve stavu zrodu a chystáme se pokračovat v inovaci trhu, abychom byli schopni poskytnout takovou podporu malým podnikům, kterou pro svůj úspěch potřebují,“ uzavírá Lambert.

ZÁKLADNÍ FAKTA: FIREMNÍ PLATEBNÍ KARTY A JEJICH VLIV NA RŮST HODNOTY PODNIKU

1. Šetří čas a umožňují SME soustředit se na vlastní obchod • Zjednodušená administrativa a menší množství účetní práce o Osobní a firemní výdaje jsou předem odděleny o Snižuje potřebu drobné hotovosti a šeků a tomu odpovídající účetní vyrovnání o Automatické začlenění firemních výdajů do účetního softwaru a/ nebo možnost přenést transakční údaje do Excelu za předpokladu, že banka poskytuje SDX či jiný nástroj pro on-line reporting• Snazší a rychlejší přístup k financím o Přímý přístup k financím prostřednictvím předem definovaného kreditního limitu

2. Firemní karty malých podniků zvyšují provozní kapitál a peněžní tok • Delší splátkové období o Přizpůsobená doba odkladu umožňuje SME lépe řídit tok peněz o Vyšší šance na obdržení zákaznických plateb dříve, než je třeba zaplatit dodavatelům • Předem definovaný a flexibilní úvěrový limit o Dá se využít jako finanční nástroj pro SME, které vyžadují častější přístup k financím o Dá se využít jako „pohotovostní nástroj“ pro SME, které už jsou finančně vyzrálejší o Úvěrový limit se může postupem doby odvíjet od potřeb SME o Jiný úvěrový limit může být nastaven zaměstnancem • Úroková sazba spojena s rizikovostí o S vývojem trhu se budou rozvíjet také sofistikovaná hodnocení kredibility. Úroková sazba poskytovaná bankami tak bude lépe odrážet rizikovost SME.

3. Firemní karty malých podniků poskytují osobní výhody a bezpečí • Jsou přijímány po celém světě o Akceptovány na 24 milionech míst a jedním milionem bankomatů po celém světě • Snadný život o Držitel karty nemusí disponovat hotovostí ani vypisovat šeky ať už cestuje či vyřizuje firemní nákupy a objednávky o Možnost využití karty k on-line nákupům • Ochrana před zneužitím o Držitelé karet nenesou zodpovědnost, pokud je jejich karta kdekoli na světě zneužita, i kdyby se jednalo o zneužití přes internet. Jediné, co musejí udělat, je oznámit vystavující bance veškeré výdaje, které nejsou jejich. • Jistota o Karty jsou spojeny s pohotovostní službou, která umožňuje pohotovostní nahrazení karty jak v zemi držitele karty, tak i mimo ni.

4. Nabízí kontrolu a přehled nad výdaji • Osobní a firemní výdaje jsou předem odděleny

• Detailní výpis z firemní karty
o Přístup ke specifickému výpisu transakcí (na zaměstnance, na obchodní kategorii atd.)
o Přístup k on-line bankovnictví nebo standardní vytištěné výpisy

• Jednoúčelový nástroj pro on-line reporting (záleží na nabídce banky) o Přístup ke všem podrobnostem transakce o Automatické začlenění firemních výdajů do účetního softwaru a/ nebo možnost přenosu transakčních údajů do Excelu
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).