Hlavní navigace

Klamavé značení kvasu

Zboží, které nepokrytě klame spotřebitele, si nezaslouží, aby ho kupoval. V nabídce na trhu zaznamenalo Sdružení obrany spotřebitelů České republiky v minulých dnech nealkoholický nápoj, který na obalu uvádí ve složení pouze údaj „stopové množství sodné soli“, přičemž laboratorní rozbor prokázal, že nápoj obsahuje konzervační látku.

Doba čtení: 2 minuty

Předmětem podnětu, který předalo Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) Státní zemědělské a potravinářské inspekci, byl prodej nealkoholického nápoje „Klášterní kvas – Klasik“.

SOS na výrobek upozornil spotřebitel z Prahy, který nápoj koupil v obchodě zdravé výživy ve Vizovicích v dvoulitrové PET lahvi. Zjistil, že na původní staré etiketě v azbuce je uveden „benzoan sodný (benzoat natriju)“, avšak na nové etiketě v češtině se píše pouze o stopovém množství sodné soli.

Při kontrole, provedené inspektorátem Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně, byl odebrán vzorek nápoje. Na základě laboratorních rozborů bylo zjištěno, že nealkoholický nápoj skutečně obsahuje konzervační látku kyselinu benzoovou, resp. benzoan sodný.

Nedeklarováním této konzervační látky tak došlo k porušení zákona č. 110 /1997 Sb. v platném znění. Kontrolovaná osoba byla seznámena s výsledky laboratorních zkoušek a nevyhovujícím značením tohoto nápoje. Státní inspekce bude dál věc řešit ve správním řízení.

Benzoany patří mezi chemické konzervanty, které jsou zařazovány mezi významné alergeny. Proto může způsobit jejich přídavek u nezanedbatelného počtu konzumentů, kteří jsou na tuto látku alergičtí, až velmi nepříjemné zdravotní problémy. Z toho důvodu je trestuhodné, pokud výrobce či dovozce tuto rizikovou aditivní látku neuvede v soupisu užitých surovin na obalu a takovýto výrobek kromě toho dodává do obchodů tzv. zdravé výživy, neboť zde to spotřebitel většinou neočekává. A pokud někdo takovýto nápoj, který může považovat za zdravější variantu limonády, dává malému dítěti, je porušen i zákon č. 304/2004 Sb., neboť benzoany nejsou pro dětskou stravu vůbec povoleny, řekl poradce v oblasti výživy Ing. Vít Syrový.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR v této souvislosti vyzývá spotřebitele, aby byli pozornější při nákupech zboží, četli informace uvedené na obalu, všímali si případných nesrovnalostí a svá eventuální podezření si nenechávali pro sebe. Podle zákona nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje, anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek. Svůj podnět mohou spotřebitelé předat přímo Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) například prostřednictvím internetu na www.szpi.gov.cz. Předání podnětu může také zprostředkovat SOS.

Jaká úroveň nabídky se v naší republice ustálí, bude záležet jedině na tom, s jakými podmínkami budou čeští spotřebitelé ochotni se smířit. Naše spotřebitelská organizace se snaží napomáhat zpřístupňování informací, které mohou veřejnosti usnadnit orientaci v nabídce na trhu. Konečné rozhodnutí, které zboží koupit a které odmítnout, je ale vždy na jednotlivém spotřebiteli, říká František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS, a dodává: Všichni, kteří nakoupí špatně, a cítí se poškozeni nebo oklamáni, by měli upozornit příslušný státní dozorový orgán, anebo naše SOS, protože tím mohou prospět ostatním kupujícím.

Bližší informace o přídatných látkách (označovaných písmenem E a číslem), mezi něž benzoan sodný patří, získají zájemci například na internetových stránkách SZPI (www.szpi.gov.cz), ve veřejně dostupných publikacích a rovněž také na poradenské lince, provozované Sdružením obrany spotřebitelů ČR pod názvem „SOS po telefonu“ 900 08 08 08 (za dotovanou sazbu 8 Kč/min), jež je v provozu každý pracovní den od 8 do 17 hodin.