Hlavní navigace

Kempinkové vařiče při kontrolách vyhověly

Na samém počátku jarní turistické sezóny a před časem dovolených, tj. v březnu a dubnu provedla ČOI celoplošnou kontrolu kempinkových vařičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny (PB), určených pro ohřev a přípravu pokrmů a nápojů, ohřev vody apod. při pobytu v přírodě.Cílem kontroly bylo prověřit plnění povinností stanovených výrobcům, dovozcům a distributorům těchto výrobků zákonem o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 22/2003 Sb.).Inspektoři se zaměřili u kontrolovaných vařičů na analýzu rizik, tj. odhalení neshod se základními požadavky na bezpečnost výrobků, kontrolu dodržení postupu posouzení shody a splnění ostatních informačních povinností. Pozornost věnovali zejména vyhledání výrobků méně známých výrobců, tj. vyrobených mimo země EU a přidružených zemí.

Sdílet

Z kontrolovaných 54 distributorů bylo pouze v jednom případě zjištěno porušení stanovených povinností (viz tabulka). Na 3 ks neoznačených výrobků v celkové hodnotě 1 770 Kč byl vydán zákaz dalšího prodeje do doby zjednání nápravy a s kontrolovanou osobou bylo zahájeno správní řízení.

Z výsledků kontrolní akce jednoznačně vyplynulo, že pokud došlo k ojedinělým případem újmy na zdraví nebo majetku uživatelů, případně škodám na životním prostředí, byly způsobeny především nesprávnou či neodbornou manipulací, nikoli výrobky samotnými. Pozitivní výsledky kontroly jsou nepochybně i důsledkem toho, že se v jejím průběhu na trhu vyskytovaly především výrobky známých výrobců.

ČOI doporučuje spotřebitelům, aby při nákupu těchto výrobků nepodcenili význam povinného značení výrobků, deklarujících jejich bezpečnost (posouzení shody s technickými předpisy) ani jejich vybavení povinnými informacemi o výrobci, dovozci nebo distributorovi a návodem k použití. Jen odpovědným nákupem bezpečných výrobků a dodržováním bezpečnostních pokynů pro použití omezí na minimum riziko škod na zdraví, majetku či životním prostředí.

Miloslava Fléglová
tisková mluvčí ČOI

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).