Hlavní navigace

KCP povolila sloučení tří fondů ČP Invest

Dne 7.5.2004 nabylo právní moci povolení Komise pro cenné papíry ke sloučení tří otevřených podílových fondů ČP INVEST investiční společnosti. Otevřené podílové fondy Český a Moravskoslezský se sloučí s Fondem korporátních dluhopisů. „Klienti původních fondů se tak mohou stát podílníky jednoho z nejlepších dluhopisových fondů na současném trhu“, říká Martin Sankot, předseda představenstva a generální ředitel ČP INVEST.

Sdílet

Fond korporátních dluhopisů získal nejvyšší hodnocení () za rok 2003 v hodnocení Fond Scoringu* zpracovávaném analytiky CRA Rating Agency a finančního serveru Peníze.cz a tento vysoký scoring si udržuje doposud. „V roce 2003 nejenže dosáhl dobrého výnosu i za nepříliš příznivých podmínek (pokles dluhopisů s delší durací v druhé polovině roku jako důsledek oživení světových ekonomik), ale také vynikl nízkou volatilitou, která byla třetinová v porovnání s dluhopisovými fondy členů UNIS,“ dodává Martin Sankot.

Aby sloučení fondů proběhlo co nejjednodušeji, portfolia fondů Českého a Moravskoslezského byla již s předstihem alokována do investičních instrumentů podobného charakteru jako ve Fondu korporátních dluhopisů.

Podílníci Českého a Moravskoslezského fondu mohou uplatnit právo na odkup svých podílových listů do dvou měsíců od 28.5.2004, tedy do 28.7.2004 včetně. Ti podílníci, kteří tak neučiní, stanou se od 7.8.2004 podílníky přejímajícího Fondu korporátních dluhopisů. Podílníkům Českého a Moravskoslezského fondu budou vyměněny jejich podílové listy za podílové listy Fondu korporátních dluhopisů v poměru podle výše vlastního kapitálu připadajícího na jejich podílový list ke dni 7.8.2004.

Pro co nejrychlejší provedení změn v evidenci podílníků v oddělené části evidence SCP bude po 7.8.2004 na část měsíce srpna pozastaveno obchodování s těmito třemi fondy. Klienti po vyznačení změn budou informováni změnovými výpisy s vysvětlením.

Výměnu podílových listů zajistí investiční společnost změnou zápisů ve Středisku cenných papírů. Statut přejímajícího Fondu korporátních dluhopisů zůstává nezměněn a je k dispozici v v sídle společnosti, v distribuční síti a na internetové adrese www.cp-invest.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).