Hlavní navigace

KBC Securities centralizuje středoevropské obchodování na kapitálových trzích

KBC reorganizuje své středoevropské obchodování na kapitálových trzích a v oblasti corporate finance a soustřeďuje je pod střechu KBC Securities, makléřské společnosti KBC v Belgii. V této oblasti podnikání se totiž stále více prosazují příležitosti k přeshraničním synergiím.

Sdílet

KBC Securities právě získala akvizicí od Kredyt Bank, polské bankovní dceřiné společnosti KBC, její stejnojmenný makléřský dům a tím makléřské aktivity na polském trhu. Tato akvizice zapadá také do stávající strategie Kredyt Bank, která se chce plně soustředit na bankovní činnosti v Polsku. Akvizice současně potvrzuje angažovanost KBC na polském trhu.

Vzhledem k tomu, že akvizice se uskutečňuje v rámci Skupiny KBC, nebude mít žádný vliv na finanční výsledky Skupiny.

Růst kapitálových trhů ve střední Evropě. Kapitálový trh, fúze a akvizice („corporate finance“) zaznamenávají ve střední Evropě velký rozmach. KBC Securities staví na silné přítomnosti KBC na bankovním a pojišťovacím trhu v tomto regionu a vytvořila si pevnou pozici, kterou může plně využít k získání výhod z růstového potenciálu trhu. Ačkoliv jsou středoevropské akciové trhy ještě relativně malé, velmi rychle rostou. Celkový objem obchodovaný na akciových trzích ve Varšavě, v Budapešti a v Praze je v současné době „jen“ přibližně stejný jako objem obchodovaný na burze Euronext v Bruselu. Avšak od konce roku 2001 vzrostl objem obchodovaný v Bruselu o 21,7 %, kdežto objem obchodovaný na těchto třech středoevropských akciových trzích se zvýšil o 120,1%. A zatímco ceny akcií na čtyřech burzách Euronextu vzrostly v roce 2004 o 8 %, průměrný cenový vzestup ve Varšavě, v Praze a v Budapešti dosáhl 46,1 %. Tato tendence trvá i v roce 2005. Za pozornost také stojí skutečnost, že existuje velmi aktivní trh fúzí a akvizicí mezi západními a středoevropskými společnostmi i mezi středoevropskými společnostmi samými.

Ovšem stejně jako v západní části Evropy existují i ve střední Evropě velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a je velmi důležité k nim přihlížet.

Pozice KBC na středoevropských trzích. KBC má ve středoevropských zemích silnou domácí základnu. V České republice zaujímá makléřský dům Patria Finance (od 10. února 2005 je 100% dceřinou společností KBC Securities) se svým podílu 36 % první místo na trhu. Na maďarském trhu zaujímá K and H Equities mezi makléřskými domy druhé místo se svým podílem 11,5 % a ve Slovinsku spolupracuje KBC na makléřských aktivitách NLB Bank. V Polsku nyní KBC Securities získává do plného vlastnictví stávající makléřské činnosti Kredyt Bank, polské bankovní dcery KBC. Ve střední Evropě zaměstnávají makléřské domy KBC asi 145 pracovníků.

Strategický model obchodování ve střední Evropě. Cílem KBC je vytvořit v každé ze tří „klíčových zemí“ (v České republice, v Maďarsku a Polsku) a v budoucnu snad i dalších zemích model obchodování, který se velmi podobá modelu belgickému. Jinými slovy, obchody na kapitálových trzích budou v každé zemi spojeny do jednoho subjektu pro obsluhu institucionální i privátní klientely. Místní makléřské domy v Praze, ve Varšavě a v Budapešti se soustředí hlavně na obsluhu svých domácích trhů a velkých angloamerických makléřských společností sídlících převážně v Londýně. KBC Securities se prostřednictvím svých kanceláří v Bruselu, v Londýně a v New Yorku soustředí především západní institucionální investory, jako jsou společnosti asset managementu, penzijní fondy a pojišťovny. Každá země bude mít divizi „corporate finance“, která se bude zabývat IPO, navyšováním kapitálu, fúzemi a akvizicemi.

V londýnské KBC Securities byl nedávno vytvořen pětičlenný tým institucionálního prodeje, který se výlučně soustřeďuje na prodej středoevropských akcií institucionálním klientům v Londýně. Tým používá výzkumný produkt zpracovaný středoevropskými dceřinými společnostmi KBC.

Důkladné znalosti společnosti KBC Securities, její obeznámenost s místními trhy a společnostmi, její respekt k místní firemní značce i k místnímu jazyku a místní praxi ve spojení s širokou odborností a přímými zkušenosti z daného místa vytvářejí vynikající odrazový můstek pro obchodování této společnosti na kapitálovém trhu a na trhu korporátního financování. Model kombinace několika domácích společností, kterým jdeme, již prokázal ve Skupině KBC svou hodnotu v oblasti retailového bankovnictví a pojišťovnictví.

Synergie a úspory z rozsahu. Spojení aktivit všech středoevropských dcer KBC spojených s obchodováním na kapitálových trzích pod střechu KBC Securities přinese také synergie a úspory plynoucí z velikosti této společnosti. Středoevropské společnosti budou moci sdílet pravidla „best practices“ i závěry analytických a výzkumných týmů a dosahovat mnohem větších objemů transakcí. Navíc získají belgické i středoevropské společnosti snadnější přístup na finanční trhy ve všech zemích, kde KBC Securities působí. Kromě toho existuje v některých oblastech prostor i pro přenos know-how a sdílení systémů IT.

Středoevropské pobočky KBC Securities budou dále schopny stavět na mezinárodní pověsti a jménu KBC Securities jako jednoho z předních hráčů na středoevropském kapitálovém trhu.

Obchodování se středoevropskými cennými papíry v Belgii. Střední Evropa se stává druhým domácím trhem KBC Securities, který však nebude oddělen od prvního domácího trhu v Belgii. KBC Securities bude například nadále hrát důležitou roli při prodeji středoevropských akcií v Belgii. Prostřednictvím svého on-line makléřského systému Bolero začala KBC Securities jako jediná na belgickém trhu nedávno nabízet fyzickým osobám nástroj pro obchodování on-line na akciových trzích ve Varšavě, v Praze a v Lublani a obchodování off-line v Budapešti a v Bratislavě. KBC Securities poskytuje soukromým investorům také přístup k veškerým svým průzkumům střední Evropy, které publikovala. V neposlední řadě může divize korporátního financování v KBC Securities poskytovat belgickým společnostem konzultace při plánování fúzí a akvizicí ve střední Evropě. KBC má nejen ve střední Evropě na místě týmy schopné poskytnout belgickým společnostem potřebné vedení, ale má příslušné know-how a zkušenosti v této oblasti i přímo v Bruselu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).