Hlavní navigace

V každé páté reklamě na spotřebitelský úvěr chybí RPSN

Výsledek kontroly reklam na spotřebitelské úvěry také ve 3. čtvrtletí 2008 ukázal nedostatky související s nedostatečným informováním spotřebitelů o nákladech na úvěr. Podobně jako ve II. čtvrtletí, tak i ve III. čtvrtletí 2008 prokázala kontrola reklam spotřebitelských úvěrů porušení zákona v cca 20 % případů.

Sdílet

Cíl kontroly:

Cílem kontrolní akce bylo prověřit dodržování zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, v oblasti reklamy spotřebitelského úvěru. Kontrolovanými osobami byly osoby zodpovědné za tyto reklamy či nabídky, tj. buď přímo poskytovatelé spotřebitelského úvěru nebo subjekty, které nabízely zprostředkování spotřebitelské­ho úvěru.

Výsledky kontroly:

V rámci kontrolní akce bylo prověřeno celkem 178 reklam (či nabídek). Z toho bylo 141 reklam vyhodnoceno jako reklamy, které nejsou v rozporu s ust. § 3 zák. č. 321/2001 Sb. V případě 37 reklam (tj. 20,7 %) bylo zjištěno porušení ust. § 3 zák. č. 321/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že tyto reklamy obsahovaly úrokovou sazbu nebo jiné údaje týkající se nákladů na úvěr, musela být nedílnou součástí těchto reklam rovněž RPSN nebo příklad jejího výpočtu. Uvedených 37 reklam však RPSN nebo příklad výpočtu tohoto ukazatele postrádalo.

Přehled porušení ust. § 3 zákona č. 321/2001 Sb.:

Celkový počet kontrolovaných reklam či nabídek spotřebitelského úvěru: 178 (tj. 100 %)
Z toho – počet reklam a nabídek porušujících ust. § 3 zák. č. 321/2001 Sb.: 37 (tj. 20,7 %)

Přijatá opatření:

Na základě provedených kontrol probíhají v souvislosti s výše uvedeným porušením zákona správní řízení.

Rozsah kontrolní akce a předmět kontroly:

Kontrolní akce se účastnily všechny inspektoráty České obchodní inspekce. Předmětem kontroly byla reklama či nabídka spotřebitelského úvěru nebo reklama či nabídka zprostředkování spotřebitelského úvěru, a to nejrůznější formy reklamy či nabídky. Kontrolní akce byla zaměřena na všechny poskytovatele i zprostředkovatele spotřebitelského úvěru bez rozdílu, tj. jak z řad bankovního, tak nebankovního sektoru.

Co je ukazatel RPSN?

Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který určitým způsobem vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru, tento ukazatel slouží především k porovnání jednotlivých úvěrů, které jsou spotřebiteli nabízeny. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona o spotřebitelském úvěru. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti každé jednotlivé splátky, každého jednotlivého poplatku a případných dalších plateb.

Jak je možné spočítat RPSN pro konkrétní spotřebitelský ú­věr?

Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona 321/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že podoba vzorce vyžaduje, aby RPSN byla vypočtena metodou opakovaných aproximací, je nejvhodnější k výpočtu použít počítačový program určený pro tento účel.

Je ukazatel RPSN totožný s ukazatelem roční úroková sazba (míra)?

Nikoliv. Jedná se o dva naprosto odlišné ukazatele. Ukazatel RPSN je svou konstrukcí odlišný od ukazatele „roční úroková sazba (míra)“, tj. ukazatel „roční úroková sazba (míra)“ se vypočte na základě zcela odlišného vzorce než je vzorec pro výpočet ukazatele RPSN. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude tedy příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota „roční úrokové sazby (míry)“. Ukazatel RPSN bývá bohužel velmi často chybně zaměňován s ukazatelem roční úroková sazba. (Např. interpretace, že RPSN je roční úroková sazba, do jejíhož výpočtu jsou zahrnuty další platby související s úvěrem, je naprosto chybná.)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).