Hlavní navigace

Karetní desatero ČSOB

Praktické rady pro využívání bankovních karet v zahraničí

Sdílet

Počet bankovních platebních karet již u nás dosáhnul více než 7 milionů a rychle se zvyšuje i jejich využívání v praxi. Přesto je s podivem, jak málo používáme tyto karty v zahraničí. Přitom nedávný průzkum společnosti MasterCard probíhající v šesti evropských zemích ukázal, že možnost využívat karty kdekoliv v Evropě ocenilo 94 % dotázaných. Možná je to ale jen tím, že o svých kartách toho víme málo. S pomocí odborníků z ČSOB jsme pro vás proto připravili stručného průvodce osvětlující více či méně známé skutečnosti.

OBSAH:

1. Elektronickou či embosovanou kartu?

2. Debetní nebo kreditní kartu?

3. Visa nebo MasterCard?

4. Platit u obchodníků?

5. Vybírat z bankomatů?

6. Spojit kartu s pojištěním?

7. Jak se dostat k hotovosti ještě jiným způsobem?

8. Kartu ve spojení s internetem?

9. Má karta ještě jiné využití?

10. Jak je to s bezpečností?

1. Elektronickou či embosovanou kartu?

Rozdíl mezi elektronickou kartou a kartou embosovanou poznáte snadno. Druhá z nich má údaje o majiteli vytištěné plasticky, což umožňuje placení i na obchodních místech vybavených pouze mechanickou čtečkou (imprinterem). V České republice není problém platit kteroukoliv kartou, protože z více než 50 tisíc provozoven je vybaveno elektronickým platebním terminálem umožňujícím placení elektronickou kartou téměř 80 % z nich.

Zatímco v Evropě jsou možnosti platit elektronickou kartou poměrně dobré, v zámoří, obzvlášť ve státech severní Ameriky jsou tyto možnosti velmi omezené. Například nelze udělat rezervaci v hotelu, či platit v autopůjčovnách. Nemalou výhodou je i prestiž karty, elektronická karta v zahraničí nemusí být z pohledu obchodníka vždy „zárukou“ solventnosti držitele. Přesto elektronické kartě dává u nás přednost 75 % držitelů platební karty, a to zejména proto, že tyto karty jsou lépe chráněny proti zneužití při placení v obchodech. Zároveň jsou tyto karty vydávány zdarma k bankovním balíčkům a tudíž pro ně hovoří nižší cena a také levnější blokace v případě odcizení karty. Všechny banky nabízejí hned několik typů karet obou největších asociací, tedy Visa anebo MasterCard.

2. Debetní nebo kreditní kartu?

Přestože existují i jiné typy karet, pozornost českých bank se jednoznačně soustředí buď na debetní nebo kreditní karty. Zatímco debetní karta je spojena s běžným účtem, využitím kreditní karty čerpá její majitel od banky úvěr do limitu, se kterým byla karta vydána. Oproti jiným typům úvěrů, banky nabízejí u kreditních karet tzv. bezúročné období, které u většiny bank v ČR činí 45 až 55 dní. Pokud do této doby splatíte částky, které jste kartou čerpali, banka neúčtuje žádný úrok. V ČR jednoznačně hrají prim debetní karty, kterých bylo vydáno téměř 6,5 milionů kusů. Přestože kreditních karet je „jen“ něco málo přes 8 procent z celkového počtu, jejich počet za poslední rok vzrostl o 60 % a dosáhl více než 600 tisíc. Co se týče využití, není mezi oběma kartami podstatný rozdíl. Lze s nimi platit na stejných místech, stejně jako čerpat peníze z bankomatů.

3. Visa nebo MasterCard?

Visa a MasterCard jsou jednoznačně dvě nejvýznamnější karetní asociace u nás. V počtu vydaných platebních karet vede v ČR momentálně Visa s 59 %, tedy 4,2 miliony kusů. Praktické využití obou typů karet je však víceméně totožné. Ze všech bankomatů je možné vybírat peníze na oba typy karet. Také u provozoven existují jen malé rozdíly (MasterCard udává možnost využití platební karty v ČR na více než 48 tisících místech, Visa téměř 48 tisících). Obě asociace nabízejí prakticky stejné pokrytí také ve světě. Přesto v určitých koutech světa mohou existovat rozdíly. Dostupnost bankomatů si před cestou můžete ověřit na webových stránkách obou asociací (www.visa.com a www.mastercard.com). MasterCard uvádí, že své služby poskytuje ve 210 zemích, což je prakticky všude na světě.

Rozdíly mezi kartou VISA a MasterCard spočívají zejména ve variabilitě doplňkových služeb, které jsou na karty navázány a v různých motivačních soutěžích pro držitele karet, které obě asociace pořádají.

4. Platit u obchodníků?

Skutečnost, že si majitelé karet tuzemských bank stále více uvědomují výhody jejich využívání při platbách u obchodníků, dokládá asi nejlépe nárůst objemů těchto transakcí. Již dva roky za sebou se objem plateb u obchodníků zvýšil během roku o více než pětinu a za rok 2005 dosáhl úctyhodných 115 miliard korun. Co však poněkud stagnuje, je objem služeb a zboží zaplacených v zahraničí, který loni, stejně jako například v roce 2003 nedosáhl ani 11 miliard korun.

Přitom výhody vyplývající z placení kartou u obchodníků jsou v cizině stejné jako v tuzemsku. Jde především o to, že zákazník neplatí za použití karty žádný poplatek. Při platbě v zahraničí může proti platbě v hotovosti navíc počítat s výhodnějším směnným kurzem. Nezáleží totiž na tom, že má majitel karty zřízený jen korunový účet. Nemusíte tak stále přepočítávat peníze v kapse a odpírat si zmrzlinu nebo koupi dárku z cest.

Plusy
Placení u obchodníků
Široký rozsah použití
Nulové poplatky
Lepší směnný kurz při platbách v cizině
Nákup zboží nad rámec peněz směněných v ČR

Naše rada: Není žádný důvod vyhýbat se platbám u obchodníků v cizině, na platby nejsou navázány žádné poplatky.

5. Vybírat z bankomatů?

Druhým a řekněme v českých a moravských zemích velmi oblíbeným způsobem, jak se dostat ke svým penězům, je jejich výběr z bankomatů. Ročně uskuteční majitelé bankovních karet v ČR více než 125 milionů výběrů a bankomaty tak vyplatí přes 420 miliard korun, tedy čtyřnásobek plateb u českých obchodníků. Cena za využití bankomatu se v jednotlivých bankách liší, o čemž je asi každý uživatel dobře informován. Méně již zřejmě ví, jakým způsobem je zpoplatňován výběr z bankomatu v zahraničí. Banky si buď účtují fixní poplatek plus zhruba 0,5 % z vybírané částky (například ČSOB a Poštovní spořitelna žádají poplatek 80 Kč, Česká spořitelna 100 Kč a Živnostenská banka 105 Kč). Jiným způsobem postupují kupříkladu Komerční banka, GE Money nebo Raiffeisenbank, které si odečtou z účtu 1 % z vybírané částky, přičemž mají stanovené určité minimum (od 50 Kč do 140 Kč). Pak existují speciální programy, například ČSOB si účtuje za výběr z bankomatů ČSOB na Slovensku pouze 5 Kč. Opět platí, že banky provedou směnu měny za lepších podmínek než při výměně hotovosti. Zejména pro využití karet v nenadálých situacích doporučujeme prověřit a případně zvýšit před odjezdem do ciziny denní nebo týdenní limit pro výběry hotovosti. Například u karet ČSOB je možné zvýšit limit i ze zahraničí prostřednictvím operátora ČSOB Linky 24.

Plusy
Výběru z bankomatů
Dosažitelnost peněz při nenadálých situacích
Lepší směnný kurz při výběrech v cizině
Široký rozsah použití i v zahraničí
Možnost vyhledání bankomatu v místě pobytu na webových stránkách asociací Visa a MasterCard
Naše rada : I přes nesporné výhody dostupnosti hotovosti prostřednictvím bankomatů je finančně úspornější kartou platit než vybrat hotovost z bankomatu a tu pak v prodejně „odevzdat“

6. Spojit kartu s pojištěním?

Stále více platebních karet je spojeno s pojištěním, o čemž občas jejich majitelé ani netuší a před cestou si na poslední chvíli zajišťují pojištění. Součástí karty přitom může být celá řada typů pojištění. Nejčastěji to jsou:

– pojištění léčebných výloh
 – pojištění odpovědnosti za škodu (na majetku, zdraví, finanční)
 – úrazové pojištění
 – pojištění zavazadel

To vše nejen pro majitele karty, ale pro ostatní členy rodiny, pokud s ním cestují. U nadstandardních programů lze v rámci pojištění získat i řadu dalších výhod. Příkladně Skupina ČSOB nabízí ve spojení s kartou telefonickou pomoc v nouzi, tlumočení a překlady při styku s policií či lékaři a také kompenzace v případě zpožděných letů nebo pomoc v případě ztráty dokladů, kdy pojistitel zorganizuje vystavení náhradních dokladů od vozidla, řidičského oprávnění nebo cestovního dokladu. U platební karty VISA Elektron a některých kreditních karet lze využít v ČSOB pojištění právní ochrany řidiče s D. A. S. Nedílnou součástí karet čipových karet Visa Electron je pak bezplatná právní poradenská služba v ČR, na území celé Evropy a v zemích sousedících se Středozemním mořem.

Někteří z nás jistě uvítají také možnost pojištění karty proti zneužití. Toto pojištění kryje období 72 hodin před nahlášením ztráty nebo odcizení karty. Do pojištění je kromě finančních částek případného zneužití karty zahrnut i poplatek za nahlášení ztráty (krádeže) karty, za náhradní vydání karty s původní platností a u kreditních karet i úrok z poplatků a neoprávněně čerpané částky.

Před cestou je vhodné zkontrolovat zejména maximální možnou délku nepřetržitého pobytu v zahraničí a výši limitů pojistného plnění a rozsah pojistné ochrany. V ČSOB činí délka nepřetržitého pobytu v zahraničí 180 dní a lze ji dále prodloužit.

Plusy
Spojení pojištění s platební kartou
Možnost výběru velkého počtu typů pojištění
Úspora času při sjednávání pojištění před každou cestou do zahraničí
Cestovní pojištění je možné využít i pro rodinné příslušníky
Pojištění i proti zneužití karty v případě krádeže karty
Právní poradenská služba

Naše rada : Vždy se přesvědčte, že součástí vašeho cestovního pojištění jsou léčebné výlohy. Nespoléhejte na mezivládní dohody. Jen pojištění léčebných výloh dokáže např. uhradit záchranné práce v horách nebo třeba odstranit spoluúčast při nákupu léků nebo návštěvě lékaře.

7. Jak se dostat k hotovosti ještě jiným způsobem?

Vedle výběru hotovosti z bankomatu existuje v některých evropských, ale i mimoevropských zemích možnost dodatečného získání hotovosti při platbě u obchodníků. Tato služba je nejčastěji nabízena pod názvem Cashback a její výhodou je skutečnost, že lze tímto způsobem získat i menší částky zahraniční měny, často bez jakýchkoliv dalších poplatků. Tímto způsobem je možné dostat se k hotovosti již například v Dánsku, Švédsku nebo Velké Británii, ale také v Jižní Africe nebo Spojených státech. Ještě do konce roku to zřejmě bude možné také v Itálii a Polsku. Důležité je, že obě karetní asociace a ČSOB iniciovaly přípravu této služby také u nás, přičemž se zavedením Cashback v ČR se počítá již v průběhu příštího roku.

Prostřednictvím karty je možné v některých případech využít ještě i jiných příležitostí, jak se dostat k hotovosti. Pokud nemůžete objevit bankomat a v dané zemi nejde zatím uplatnit službu Cashback, je možné si peníze vybrat i na menších bankovních pobočkách nebo v některých směnárnách. Musíte se však připravit na to, že poplatek za tuto službu bude o něco vyšší.

Plusy
Služby Cashback
Možnost získání i menších částek za dobrou cenu
Nulové poplatky
Lepší směnný kurz při výběrech v cizině
Dvě služby v jedné – nákup a výběr hotovosti
Naše rada : Cashback je výhodnou alternativou získání drobné finanční hotovosti, bohužel zatím je nabízen v Evropě jen v několika zemích. Proto zatím na něj nejde příliš spoléhat.

8. Kartu ve spojení s internetem?

Nedávný průzkum společnosti MasterCard ukázal, že se během roku 2005 zvýšil počet držitelů, kteří kartou platí na internetu z 1 % na 3 %, potenciál této služby je mnohem vyšší. Do značné míry je to také tím, že platit kartou přes internet nejde rozhodně s každou platební kartou. O této možnosti je nutné se informovat v příslušné bance. Obvykle banky nabízejí aktivování této služby u embosovaných karet nebo vydávají pro tyto účely speciální internetové karty. Spíše výjimkou jsou v tomto směru ČSOB a Česká spořitelna, kteří umožňují platby na internetu i prostřednictvím nejobvyklejších elektronických karet Visa Electron.

Většina bank doporučuje pečlivý výběr obchodníka. V tomto směru je důležitým signálem, zda má obchodník na svých internetových stránkách instalován certifikát potvrzující SSL zabezpečení, graficky znázorněný ve formě zlatého zámečku. Za zcela zabezpečeného obchodníka je možné označit webové stránky umožňující platbu kartou na platformě 3D-Secure označené logy „Verified by Visa“ a „MasterCard SecureCode“. Každopádně pro lepší přehled o všech transakcí je dobré nechat si zasílat zprávy o autorizaci plateb na mobilní telefon.

Plusy
Karet využitelných pro platby na internetu
Zpravidla úspora finančních prostředků proti nákupu v kamenném obchodě
Výrazné rozšíření možnosti placení
Úspora času při nákupu zboží a služeb
Při nákupu zboží ze zahraničí neplatíte poplatky za převod peněz do zahraničí

Naše rada : Buďte obezřetní při výběru obchodníka a dejte přednost těm, kteří mají své stránky zabezpečeny některým z uvedených způsobů.

9. Má karta ještě jiné využití?

Odborníci věští kartám do budoucna mnohem širší využití než na platební účely. To umožňuje již zaváděná čipová technologie EMV, pomocí níž lze do čipu vložit i jiné údaje, například o zdravotním pojištění nebo věrnostní programy. Lze očekávat, že až všechny banky převedou své magnetické karty na čipové, zvýší se nejen podstatným způsobem bezpečnost karet, ale také zájem o různé způsoby využití.

Již dnes však platební karta může posloužit jako zajišťovací nástroj. Příkladem může být možnost rezervace ubytování nebo garance kartou při pronájmu automobilu.

Při rezervaci ubytování ve značném počtu hotelů po celém světě, tak můžete očekávat otázku na číslo vaší karty a dobu konce její platnosti. Vy pak zase máte právo žádat o písemné potvrzení a zaslání rezervačního kódu. V případě, že nebude požadované ubytování zajištěno, má klient právo na jednu bezplatnou noc na náklady hotelu. Pokud se však do hotelu nedostaví a nezruší rezervaci, má hotel nárok naúčtovat jednu noc.

Při zajišťování pronájmu auta zase často pronajimatelé požadují kartu jako potvrzení, že jste schopen zapůjčení uhradit. Při sjednávání pronájmu je proto karta autorizována (předautorizována) s ohledem na částku spojenou s dobou zapůjčení vozu.

Plusy
Dalšího využití karet
Značný potenciál především čipových karet
Možnost rezervace v hotelích celého světa
Garance schopnosti placení při pronájmu auta
Naše rada: V případě stornování rezervace ubytování si vždy vyžádejte písemné potvrzení (faxem, mailem).

10. Jak je to s bezpečností?

Vzhledem k tomu, že platební karta představuje jinou formu peněz, je zapotřebí dodržovat určitá základní bezpečnostní pravidla.
1. Ochrana platební karty začíná již při jejím převzetí
o Při převzetí platební karty si ji ihned podepište
2. Kartu nikomu nepůjčujte
o Platební karta je nepřenosná (je na ní uvedeno jméno jejího držitele, u Citibank např. i fotografie klienta).
3. Chraňte si svůj PIN
o Po obdržení čísla PIN od banky si jej dobře zapamatujte a nikdy si nezapisujte PIN na platební kartu nebo do peněženky, ve které platební kartu nosíte. Svůj PIN nikomu nesdělujte, a to ani bance
4. Buďte opatrní při používání bankomatů
o Při zadávání PIN buďte opatrní, aby jej nemohl nikdo odpozorovat. Zásadně si u bankomatu nenechte od nikoho radit nebo jiným způsobem zasahovat do transakce.
5. Chraňte kartu před poškozením
o Magnetický proužek, který je součástí platebních karet, je náchylný na poškrábání nebo zmagnetizování. Svou platební kartu proto mějte uloženou v pouzdře a nenechávejte ji raději ani v blízkosti mobilního telefonu
6. Při placení kartou buďte pozorní
o Při placení kartou buďte ostražití, obzvláště u embosovaných platebních karet. Personál prodejny nebo restaurace by neměl s vaší platební kartou nikam odcházet a pokud ano, máte právo požadovat svoji přítomnost. Po platbě zkontrolujte, zda vám obchodník vrátil skutečně vaši kartu.
7. Nákupy přes internet nebo po telefonu
o Při placení kartou přes internet nebo po telefonu buďte velmi opatrní. V případě jakýchkoliv pochybností o internetovém nebo telefonním obchodníkovi raději zvolte jiný způsob úhrady.
8. Ztrátu karty hlaste co nejrychleji na telefonní číslo, které vám banka za tímto účelem dala.
o Rychlost nahlášení je podstatná pro ochránění vašich finančních prostředků.
o Pravidelně kontrolujte, zda svou platební kartu máte stále u sebe.
9. Sledujte výpisy z účtu
o Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu. Pokud zjistíte jakoukoli nesrovnalost, ihned informujte svou vydavatelskou banku a spornou transakci reklamujte.
o Banky zpravidla stanovují omezenou dobu pro možnost podání reklamace transakce platební kartou, což vychází z mezinárodních pravidel kartových asociací.
10. Ztráta nebo odcizení platební karty
o V případě, že jste ztratili svou platební kartu nebo Vám byla odcizena, neprodleně tuto skutečnost ohlaste své vydavatelské bance. Ta vaši kartu ihned zablokuje a tím zamezí jejímu zneužití.
Naše rada: Využívejte výhod, které přináší SMS oznamování autorizací. Máte tak možnost rychle zjistit, že vaše karta byla zneužita.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).