Hlavní navigace

Kampaň „BOZ(P) na start!“ pro ochranu mladých pracovníků

20. 6. 2006 - Věkové skupině pracujících mezi 18 až 24 let hrozí v Evropě o 50 % více pracovních úrazů než starším a zkušenějších pracovníkům. Za statistickými čísly se navíc skrývají mnohdy tragické příběhy mladých lidí, kteří do konce života trpí následky úrazů či poškození zdraví nebo kteří umírají, přestože měli ještě celý život před sebou.

Sdílet

Je třeba, aby zaměstnavatelé mladé pracovníky více chránili a aby mladí lidé, kteří se právě chystají zahájit svou pracovní kariéru, byli lépe informováni o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Právě proto byla spuštěna evropská kampaň „BOZ(P) na start!”, která je věnována zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 75 milionů mladých lidí žijících v EU. Kampaň zahájil evropský komisař Vladimír Špidla ve spolupráci s Rakouskem, současnou předsednickou zemí EU, Finskem, které se předsednictví ujme v příštím pololetí a s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při příležitosti zahájení kampaně evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla řekl, že bezpečnost mladých pracovníků není věcí jen jich samotných: „Naší hlavní myšlenkou je, že odpovědnost za ochranu mladých lidí při práci sdílíme my všichni. Zaměstnavatelé mají povinnost pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a nesou za ni právní odpovědnost. Právní předpisy EU navíc stanoví, že mladí lidé potřebují zvláštní ochranu. Je to však také záležitost rodičů, odborníků v oblasti BOZP i vzdělávacího sektoru. A v neposlední řadě je to i věcí politických činitelů. My všichni musíme spojit své síly, abychom mladým lidem zajistili bezpečný a zdravý start do jejich pracovního života.“

Kampaň „BOZ(P) na start!” již získala podporu zástupců zaměstnavatelů, odborů, mládežnických organizací a sektoru vzdělávání, jakož i členských států EU.

Vedle zvýšení informovanosti zaměstnavatelů a mladých pracovníků o hrozících rizicích si kampaň „BOZ(P) na start!” klade za cíl také významné zapojení pedagogů. Ředitel Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Hans-Horst Konkolewsky k tomuto podotýká: „Vzdělávání v oblasti BOZP jednoduše nemůžeme odkládat až do okamžiku, kdy mladí lidé nastoupí do práce. Musíme je oslovit dříve, ještě když jsou ve škole nebo na univerzitě, aby si zvykli na kulturu prevence rizik.

Nyní, kdy se svět práce tak rychle mění, toto hluboce zakořeněné ,myšlení zohledňující bezpečnost a ochranu zdraví při práci´ pomůže mladým lidem zvládat rizika, kterým mohou při své práci čelit. Mělo by se stát součástí školních osnov na všech stupních. Chceme, aby si naši inženýři, návrháři, architekti, studenti lékařství i podnikoví manažeři byli při plnění svých profesních úkolů vědomi hrozících rizik a byli dobře informováni o BOZP. Vštěpování těchto hodnot lidem v mladém věku pomůže podporovat kulturu prevence na pracovištích.”

Kampaň „BOZ(P) na start!” zahrnuje širokou škálu zajímavých kvízů, interaktivních výukových materiálů a akcí, včetně cen za správnou praxi a soutěže o mladého evropského filmaře roku se snímky na téma bezpečnosti a ochrany zdraví. Kampaň vyvrcholí Evropským týdnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který proběhne ve dnech 23.–27. října 2006, a přinese celou řadu akcí organizovaných po celé Evropě a zaměřených na zvyšování všeobecného povědomí o dané problematice.

Více informací naleznete na internetových stránkách kampaně http://ew2006.osha.eu.int. Pomozte i vy mladým lidem zajistit bezpečný start do jejich pracovního života!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).