Hlavní navigace

K projednávání zákona o stavebním spoření

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) sleduje pečlivě projednávání novely zákona o stavebním spoření v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. AČSS rozumí snaze vlády ušetřit prostředky státního rozpočtu, nicméně považuje za nutné poukázat i na negativní aspekty změny zákona.

Sdílet

Systém stavebního spoření se velmi dobře osvědčil a jeho reforma z pohledu fungování není nutná. Stavební spoření stále více plní svoji roli při financování výstavby nových bytů či domů, koupě starších bytů a ve značné míře také rekonstrukce a modernizace bytového fondu. Dokladem této skutečnosti je nárůst objemu poskytnutých úvěrů za první pololetí roku 2003, který činil cca 50 % oproti stejnému období loňského roku. Tento trend bude pokračovat i do budoucna.

Aby stavební spoření zůstalo i nadále efektivním nástrojem pro financování bydlení, navrhuje AČSS úpravu některých parametrů vládního návrhu.

  • Návrh vlády snížit státní podporu na 12 %, nejvýše však 2 400 Kč ročně vychází z úvahy, že dlouhodobé snížení úrokových sazeb vytvořilo prostor pro snížení sazby státní podpory. Tyto hodnoty jsou nižší, než ministerstvo financí počítalo při koncipování reformy veřejných financí. AČSS považuje původně navrhované snížení na 15 % za hraniční hodnotu. Případný krok pod hranici 15 % by mohl z dlouhodobého hlediska znamenat ohrožení stability systému. AČSS navrhovala menší snížení státní podpory a tento názor nadále trvá.
  • AČSS dále nesouhlasí se stanovením věkové hranice 15 let pro vstup do systému státní podpory. Toto opatření působí diskriminačně a ve svém důsledku omezuje možnost rodičů začít včas spořit na bydlení svých potomků.
  • AČSS se dále domnívá, že by bylo účelné usnadnit možnosti pro financování a zjednodušit přístup klientů k úvěrům. Příkladem může být situace, kdy rodiče chtějí zajistit bydlení pro své děti. Dnešní znění zákona však požaduje, aby úvěr sloužil k řešení bytových potřeb účastníka, není přípustné použít stavební spoření pro řešení bytových potřeb rodinných příslušníků. Proto AČSS navrhuje nevázat financování na bytovou potřebu konkrétního účastníka a tak umožnit například bezproblémové sloučení několika smluv v jedné rodině při čerpání úvěru. Toto opatření neznamená jakékoliv dodatečné nároky na státní podporu, pouze umožní dosud akumulované prostředky účelně využít prostřednictvím úvěrů na zlepšování bytové situace účastníků.
  • Zavedení rozdílné výše státní podpory pro různé skupiny účastníků považujeme za nesystémový krok a obáváme se, že by mohlo dojít k podobné destabilizaci systému, jako před několika lety na Slovensku. Podobné opatření by navíc představovalo neúměrné zvýšení technicko-administrativní náročnosti pro ministerstvo financí, stavební spořitelny a v neposlední řadě také pro klienty.

AČSS bude i nadále formulovat připomínky s cílem zajistit funkčnost systému stavebního spoření i do dalších let. Věříme, že naše připomínky budou při další parlamentní diskusi o zákonu zohledněny a že provedení nutných úspor veřejných financí neohrozí dobře fungující systém stavebního spoření, který dnes představuje stabilní a zdravý pilíř českého finančního sektoru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).