Hlavní navigace

Již jen pár posledních dní zbývá pro podání daňového přiznání

[Tisková zpráva] K dnešnímu dni již finanční úřady v Jihočeském kraji evidují cca 69 tisíc daňových přiznání, což je podle kvalifikovaného odhadu cca 69 % z celkového očekávaného počtu. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 tedy ještě neodevzdala přibližně 1/3 daňových poplatníků.

Sdílet

Autorem tiskové zprávy je finanční ředitelství České Budějovice

Poplatníci, kteří podávají daňové přiznání na poslední chvíli, mohou využít internetové aplikace Daňový portál a na adrese http://eds.mfcr.cz vyplnit formulář daňového přiznání, zkontrolovat jeho formální správnost a poté jej elektronicky odeslat na místně příslušný finanční úřad. V současné chvíli tuto alternativu k listinnému podání využívají cca 3–4 % daňových poplatníků.

Finanční úřady v současné chvíli zvládají bez komplikací a nápor daňových poplatníků odbavují zcela plynule. Byly posíleny podatelny a k tvoření front na finančních úřadech v Jihočeském kraji v zásadě nikde nedochází. Předpokládá se, že i v nastávajících dnech budou daňoví poplatníci na všech finančních úřadech v Jihočeském kraji odbaveni průběžně, maximálně do deseti minut.

V posledních březnových dnech, tj. 29. až 31. 3. 2010 budou podatelny na všech jihočeských finančních úřadech otevřeny celý den až do 18. hodin.

Z technických důvodů nemohou být po celou výše uvedenou dobu otevřeny také pokladny finančních úřadů. V každém případě je možné daň zaplatit bezhotovostně převodem z účtu, popř. na poště speciální daňovou složenkou, která není zpoplatněna.

Daňové přiznání je samozřejmě možné zaslat na příslušný finanční úřad  i poštou či datovou schránkou.

V případě nepodání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve stanoveném  termínu (tj. 31. března za předpokladu, že daňové přiznání nezpracovává daňový poradce), se daňový poplatník vystavuje možné sankci ze strany finančního úřadu, spočívající ve zvýšení vyměřené daně až o 10 %.

V termínu pro podání daňového přiznání je rovněž nutné zaplatit v daňovém přiznání vyčíslenou daňovou povinnost. Nově je rozhodné datum připsání finančních prostředků na účet správce daně a nikoliv datum odepsání z účtu daňového subjektu. Poplatníci by tedy měli s touto změnou počítat a v případě bezhotovostní úhrady daňové povinnosti nebo při platbě daňovou složenkou zaplatit daň s několikadenním předstihem a nikoliv tedy až 31. března. Pokud tak daňový poplatník neučiní, musí počítat s úroky z prodlení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).