Hlavní navigace

Jedinečný úspěch ČSOB Zajištěných fondů

ČSOB zajištěné fondy dosáhly zajímavého úspěchu. Objem peněžních prostředků vložených v zajištěných fondech ČSOB překonal 20 miliard Kč. Tento objem je dokonce vyšší než objem prostředků ve fondech peněžního trhu!

ČSOB tak potvrzuje své postavení leadera na trhu zajištěných fondů.

CSOB