Hlavní navigace

Jaké změny čekají platby pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2011

[Tisková zpráva] Od 1. ledna 2011 dojde ke změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. A to v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí od roku 2011.

Sdílet

Sazba pojistného na nemocenské pojištění zůstává pro zaměstnavatele ve výši 2,3 % s tím, že zaměstnavatelé již nebudou mít možnost odečíst si polovinu částky zúčtované na náhradě mzdy poskytnuté zaměstnancům za dobu dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo karantény.

Zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 si mohou dobrovolně zvolit, že jim možnost odečtu zůstane zachována, pokud zaplatí vyšší nemocenské pojištění – tj. v sazbě 3,3 % (místo 2,3 %).  Tuto volbu však musí zaměstnavatelé předem písemně oznámit nejpozději do 20. ledna příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a budou si moci odečíst od pojistného polovinu náhrad mzdy vyplacených zaměstnancům za období prvních 21 dnů DPN v kalendářních měsících běžného roku.

Výše sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ se zvýší na 2,3 % (nyní 1,4 %) a sjednotí se s výší pojistného u zaměstnavatelů. Nemocenské pojištění je pro OSVČ nadále dobrovolné.

Minimální platba na nemocenské pojištění se v důsledku této změny zvyšuje na 92 Kč. OSVČ, které v současné době platí měsíční platbu nemocenského pojištění v rozmezí 56–91 Kč, si musí za měsíc leden 2011 a následující měsíce zvýšit platbu minimálně na 92 Kč, aby nedošlo k zániku jejich nemocenského pojištění. Zároveň se měsíční základ stanovený platbou na nemocenské pojištění omezuje dle měsíčního vyměřovacího základu pro zálohu na pojistné na důchodové pojištění za daný kalendářní měsíc, který si nově OSVČ může také určit svou platbou. To znamená, že pro platbu pojistného na nemocenské pojištění se použije měsíční vyměřovací základ stejný jako pro platbu pojistného na důchodové pojištění.

Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného na sociální zabezpečení v kalendářním roce 2011 zůstává stejný (tj. na úrovni roku 2010), ve výši 72násobku průměrné měsíční mzdy, tzn. částka 1 781 280 Kč. Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o kterou ji přesáhne, nebude již platit pojistné zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bude v roce 2011, stejně jako u zaměstnanců, 72násobek průměrné mzdy, tedy částka 1 781 280 Kč.

Maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na pojistné v roce 2011  činí 148 440 Kč, tedy 1/12 maximálního (ročního) vyměřovacího základu. Tento limit platí i pro měsíční základ nemocenského pojištění.

Den platby pojistného je důležitý. Za den platby v případě placení na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na její účet.

Za každý den prodlení běží penále ve výši 0,05 % z dlužného pojistného. Přesný termín platby je významný především u dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ. V případě, že platba nemocenského pojištění není připsána na účet místně příslušné OSSZ do 20. dne následujícího měsíce, ale třeba až 21. dne, tak dojde k zániku nemocenského pojištění OSVČ od prvního dne měsíce, za který nebylo pojistné řádně a včas uhrazeno.

U plateb v hotovosti v pokladně příslušné správy sociálního zabezpečení se nic nemění, dnem platby je nadále den převzetí hotovosti.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).