Hlavní navigace

Jak se žije podnikatelům v ČR?

Dnes byly v Praze představeny výsledky průzkumu serveru Podnikatel.cz, který probíhal v měsíci březnu mezi malými a středními podnikateli. Kolem 350 dotazovaných odpovídalo na otázky hodnotící podnikatelské prostředí v České republice. Průzkum, jehož partnerem byla Poštovní spořitelna, probíhal napříč všemi regiony České republiky.

Doba čtení: 2 minuty

Z odpovědí živnostníků například vyplývá, že další rozvoj svého podnikání nejčastěji financují z vlastních zdrojů, nevyužívají ve větší míře úvěrové nabídky bank a jsou také ostře vyhraněni v otázce využití dotačních fondů Evropské unie. Většina z nich v minulosti neprojevila o čerpání těchto fondů zájem a ani o podání žádosti neuvažuje. „Přitom naše zkušenosti z fungování služby Dotační servis ukazují, že až 35 % podnikatelů by mohlo využit evropské peníze – jen o tom nevědí,“ komentoval výsledky průzkumu Tomáš Basista, manažer segmentu SME Poštovní spořitelny, která celý průzkum mezi podnikateli iniciovala.

Mezi respondenty ankety panovala shoda také u otázky, jak vnímají současnou situaci na trhu práce. Více než 80 procent podnikatelů je s ní nespokojeno, přesto se naprostá většina staví proti otevírání trhu zahraničním pracovníkům. Naopak přibližně polovina dotazovaných pociťuje za zásadní problém minimální zájem o řemeslné a technické profese a považuje podporu státu v oblasti učňovského školství za nedostatečnou. Průzkum potvrdil i další trend – členství v oborovém sdružení či komoře je dnes mezi podnikateli výjimkou. Navíc pouze polovina z těch podnikatelů, kteří jsou členem nějakého profesního sdružení (cca každý desátý) však považuje toto členství za přínosné pro své podnikání.

Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici na adrese http://www.podnikatel.cz/…ke-republice. Jeho partnerem byla Poštovní spořitelna, která se na segment živnostníků a menších firem dlouhodobě orientuje. „Drobní podnikatelé jsou pro českou ekonomiku velmi důležití, proto se snažíme být s nimi v úzkém kontaktu a poznat jejich potřeby. Daří se nám to především získáváním zpětné vazby od pracovníků našich poboček a realizací pravidelných průzkumů jakým byl i například tento ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz,“ uvedl Tomáš Basista z Poštovní spořitelny. Současně dodal, že na základě těchto průzkumů Poštovní spořitelna vytváří a nabízí bankovní služby a produkty „na míru“ – pro segment malých a středních podnikatelů spustila řadu výjimečných produktů (EuroŽiro, připravuje se nový nástroj pro jednoduché online platby). Poštovní spořitelna je také známá nejnižšími poplatky za vedení podnikatelských účtů na českém bankovním trhu.