Hlavní navigace

Doporučení pro klienty jak postupovat, aby likvidace pojistné události (škody) probíhala co nejrychleji

Jak nejrychleji postupovat při vzniku pojistné události:

Sdílet

  • Ohlásit pojišťovně co nejdříve, nejlépe okamžitě, pojistnou událost (škodu). Pojistnou událost je možné ohlásit na jakékoliv pobočce pojišťovny nebo na likvidačním středisku. Většina pojišťoven má zároveň bezplatné infolinky, u Allianz pojišťovny je číslo bezplatné 800 170 000, nebo internetové stránky, kde je možné škodu nahlásit.
  • Pokud je to možné, zdokumentovat škody (fotografie, videozáznam).
  • Připravit si pro pojišťovnu potřebné údaje týkající se poškozeného a zničeného majetku.

Pro ohlášení pojistné události je třeba pojišťovně sdělit:

  • Číslo pojistné smlouvy
  • Místo a datum vzniku pojistné události
  • Základní informace o zničených a poškozených věcech
  • Jméno a adresu pojištěné osoby

Odpovědi na nejčastější dotazy v souvislosti s hlášením pojistných událostí:

Co si musím připravit, co musím doložit ?

Je třeba připravit si seznam všech poškozených a zničených věcí a také příslušné podklady pro stanovení jejich hodnoty. Vítané je pořízení fotodokumentace, je možné například využít i mobilního telefonu s fotoaparátem.

Musím nechat všechny věci tak, jak jsou nebo můžu začít uklízet ?

Nejvhodnější postup Vám doporučí pracovníci pojišťovny. Ideální pro posouzení výše škod by bylo nechat před příchodem likvidátora věci a škody tak, jak jsou, aby si je mohl prohlédnout a posoudit jejich výši. Pokud je ale nutné začít s odstraňováním škody dříve, aby nedošlo k dalšímu zvětšování jejího rozsahu nebo z bezpečnostních a hygienických důvodů, měly by se všechny škody řádně zdokumentovat. Nejlepší je pořídit fotografie, natočit situaci na video nebo alespoň zajistit svědky.

Kam se obrátit, kde získat kontakt na pojišťovnu?

Je nutné nejlépe telefonicky kontaktovat příslušnou oblastní agenturu pojišťovny, která provádí likvidaci pojistných událostí (pojišťovny je označují jako „likvidační střediska“). Klienti mohou využít také bezplatnou infolinku. Velmi důležité je předat pojišťovně kontaktní telefon, na kterém Vás likvidátoři zastihnou. Likvidátor pojišťovny pak klientovi doporučí nejvhodnější postup (zda může začít opravou, co vše má pro co nejrychlejší vyřízení škody udělat) a domluví se s ním na prohlídce škody, která by měla proběhnout do několika dnů.

Centrální bezplatná linka Allianz pro hlášení škod: 800 170 000 nebo placená 283 002 830. Podnikatelé a firemní zákazníci mohou škodu nahlásit také na internetových stránkách www.allianz.cz

Jak rychle mi pojišťovna vyřídí pojistnou událost ?

Rychlost vyřízení pojistné události a tedy i výplaty pojistného plnění (tj. náhrady škod) závisí mimo jiné na rychlosti doložení potřebných dokladů, které si pojišťovna vyžádá. Nejlepší bude předložit je pojišťovně ihned, spolu s oznámením pojistné události. Celou pojistnou událost pojišťovna uzavře okamžitě po shromáždění všech potřebných dokladů, tedy po stanovení celkové výše škody.

Co v případě, že vám živel zničil pojistnou smlouvu ? Vše by mělo být v pořádku, neboť pojišťovna má uschované originály pojistek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).