Hlavní navigace

Jak na účetní závěrky podle nových pravidel?

V souladu s legislativními změnami musí od letošního roku i některé české společnosti sestavovat účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Společnost Ernst & Young proto organizuje již třetí ročník IFRS Akademie, jejímž cílem je pomoci zaměstnancům finančních a účetních oddělení s touto problematikou. První seminář na téma „Srovnání české účetní legislativy s IFRS“ se uskuteční 24. listopadu.

Sdílet

Účetnictví prochází v současné době jednou z nejradikálnějších změn, a to jak v Evropské unii (EU), tak i v České republice. Letos musí všechny společnosti kótované na burzách cenných papírů v rámci EU sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Změny v české účetní legislativě kromě toho stanovují pro všechny kotované české společnosti povinnost sestavovat individuální účetní závěrku v souladu s IFRS.

Co vlastně znamená přechod z vykazování dle české účetní legislativy na vykazování dle IFRS? Petr Vácha, senior manažer oddělení auditu a ekonomického poradenství Ernst & Young, vysvětluje: IFRS představují koncepční změnu účetního vykazování, která mění náhled na řadu transakcí a může mít výrazný vliv na hospodářské výsledky společnosti i na její výslednou efektivní daňovou povinnost. Například i kdyby podle české legislativy byla firma zisková, podle IFRS může být ve ztrátě. To může mít pozitivní, ale i negativní dopady na vnější obrázek firmy a působit nervozitu managementu společností či finančních analytiků.

Příklady změn, které přináší IFRS:

  • Mnohem větší objem transakcí je v IFRS postaven na oceňování tržní hodnotou, což zreálňuje pohled na společnost a odpoutává účetnictví od historických cen.
  • Negativní dopad na ziskové ukazatele přináší pravidlo, že náklady na zaměstnanecké výhody poskytované formou opčních či akciových programů se v IFRS objevují ve výsledovce společnosti.
  • Přechod na IFRS je navíc spojen s nutnou restrukturalizací podnikových toků a nastavením informačních systémů tak, aby byly schopny poskytovat informace relevantní pro výkaznictví dle IFRS.

Nedávný průzkum Ernst & Young odhalil, že pro většinu společností, české nevyjímaje, je přechod na IFRS pomalý a těžký. Řada společností není na nová pravidla zcela připravena. Cílem IFRS Akademie Ernst & Young je pomoci zaměstnancům finančních a účetních oddělení správně interpretovat vybrané oblasti IFRS. Je důležité, aby společnosti zabezpečily řádné vyškolení svých zaměstnanců a jejich průběžné vzdělávání. Dokonce i ty společnosti, které mají se sestavováním účetních závěrek v souladu s IFRS zkušenosti, by neměly podceňovat současné výrazné změny v IFRS a měly by se i nadále této oblasti věnovat, dodává Petr Vácha.

Program seminářů konaných v rámci IFRS Akademie Ernst & Young:

IFRS Akademie Ernst & Young představuje sérii 6 seminářů a věnuje se následujícím oblastem:

  • 24. listopadu 2005 – Srovnání české účetní legislativy s IFRS (pro podnikatele).
  • 15. prosince 2005 – Problematika dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
  • 15. února 2006 – Úloha reálné hodnoty a oceňovacích technik v současném pojetí IFRS.
  • 22. března 2006 – Konsolidace a podnikové kombinace.
  • 12. dubna 2006 – Možnosti řešení implementace IFRS v prostředí informačního systému společnosti a účetní výkazy dle IFRS.
  • 17. května 2006 – Specifické druhy aktiv a závazků a jejich účetní řešení, snížení hodnoty aktiv.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).