Hlavní navigace

Jak atraktivní jsou české kraje pro investory?

Společnost MasterCard Europe ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Sdružením CZECH TOP 100 zahájila druhý ročník projektu MasterCard česká centra rozvoje, který bude zaměřen na atraktivitu českých regionů.

Doba čtení: 2 minuty

Společnost MasterCard Europe odstartovala již druhý ročník projektu MasterCard česká centra rozvoje, který zkoumá česká města a kraje, klade si za cíl definovat jejich strategické postavení v české ekonomice a určit jejich příležitosti a slabá místa. Studie vychází z úspěšného celosvětového konceptu a jejím cílem je vytvoření nezávislého zdroje informací o vybraných českých městech a všech 14 krajích, které mohou sloužit institucím a domácím a zahraničním investorům.

V loňském roce jsme zaznamenali veliký ohlas na náš projekt MasterCard česká centra rozvoje, proto jsme se rozhodli v této studii pokračovat. Pozitivní rozvoj jednotlivých regionů České republiky není jen důležitý pro tuzemskou ekonomiku, ale hlavně přinese nové příležitosti a lepší kvalitu života místním obyvatelům. Výsledky letošní studie zveřejníme v září, uvedl Pavel Javorský, ředitel kanceláře MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.

Projekt MasterCard česká centra rozvoje, je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, komplexní metodika analýzy je připravovaná expertním týmem Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s odborným týmem MasterCard v New Yorku. V první fázi studie byla zahájena komunikace s představiteli municipální správy z měst a regionů, byly osloveny významné firmy z každého kraje. Kromě oficiálních strategických a koncepčních dokumentů se pro hodnocení využívají statistické databáze. Výsledkem je velmi podrobná expertíza, která hodnotí silné a slabé stránky každého kraje. Průzkum byl zahájen na jaře, výsledky budou po zpracování oznámeny veřejnosti na podzim.

Metodika studie MasterCard česká centra rozvoje zahrnuje především faktory regionálního rozvoje dlouhodobého charakteru. V letošním roce jsme inovovali oblast výzkumu s ohledem na aktuální vývoj ekonomiky. Rádi bychom se nově zaměřili na investiční atraktivitu měst a regionů, také bychom rádi porovnali rozdíly v postavení vybraných měst a regionů v letech 2008 a 2009, dodal prof. RNDr. René Wokoun CSc., vedoucí katedry regionálních studií Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jednotlivá města jsou vzájemně srovnávána podle specifických ukazatelů složených z celé řady indikátorů zařazených do skupin právní a politický rámec růstu a rozvoje, ekonomická stabilita, investiční atraktivita, finanční toky, business centra, technologická vyspělost a kvalita života. Ukazatele jsou zaměřeny tak, aby měly vypovídací hodnotu u všech vybraných českých měst a krajů v dlouhodobém horizontu.

Z loňského ročníku vzešlo zajímavé hodnocení silných a slabých stránek rozvoje České republiky jako celku. Absolutním vítězem mezi kraji se stalo hlavní město Praha, které je nejen kraj s nejvyšší socioekonomickou úrovní, s nejvyšším počtem vysokoškolsky vzdělané populace, ale také např. nejatraktivnější kraj pro turisty, zhodnotil první úspěšný ročník projektu Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100.