Hlavní navigace

"Jablko nebo citron" celostátní dopravně preventivní akce 19. - 23. 5. 2003

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás informovali o 3. ročníku celostátní dopravně preventivní akce zaměřené na bezpečnost v silničním provozu a snížení dopravní nehodovosti, kterou připravila pojišťovna Generali, Policie ČR a Ministerstvo vnitra ČR.

„Jablko nebo citron“ celostátní dopravně preventivní akce 19. – 23. 5. 2003

Značná část řidičů stále překračuje rychlostní limity zejména obci a ohrožuje tak ostatní účastníky silničního provozu. Nejvíce napadnutelnou skupinou jsou děti a mládež. Následky rychlé jízdy mohou mít často tragické důsledky. Jen za loňský rok bylo například na celém území České republiky nepřiměřenou rychlostí způsobeno hrozivých 26 275 dopravních nehod a bylo při nich usmrceno 556 lidí. Řidiči si jen velmi zřídka uvědomují, že zavedení rychlostních limitů má v první řadě chránit život a zdraví a není jen pouhým abstraktním nařízením.

Celostátní dopravně preventivní akce „Jablko nebo citron“ se již uskutečnila s velkým úspěchem v minulých dvou letech. V loňském roce bylo na 143 stanovištích celkem 598 policistů. Pedagogický dozor u všech stanovišť dohlížel nad 2 918 žáky čtvrtých a pátých tříd základních škol, kteří se akce zúčastnili. Policisté celkem zkontrolovali 5 794 vozidel. Děti se v žádném případě nenudily a předaly řidičům 3 301 jablíčko a 1 976 citronů. U 772 řidičů nebyl dostačující ani citron, a to proto, ze přestupek byl závažnější a musel být řešen blokovou pokutou. Rovněž 64 přestupců policisté oznámili na místní úřady.

Celá akce si i letos klade za úkol vyvolat pocit osobní účasti všech účastníků silničního provozu a ukázat problém nedodržování rychlostních limitů ze strany těch nejvíce ohrožených – dětí. Právě v průběhu školního roku jsou výrazněji ohroženy především děti na svých cestách do školy.

V blízkosti vybraných škol budou proto policisté v termínu od 19. 5. do 23. 5. 2003 provádět měření rychlosti a děti budou poté odměňovat řidiče podle jejich chování za volantem. Řidiče, kteří dodrží rychlostní limit, odmění děti veselým obrázkem, sladkým jablkem a samozřejmě poděkováním a úsměvem. Naopak ti řidiči, kteří limit překročí, budou “oceněni“ obrázkem se smutným obličejem a kyselým citronem. V letošním roce bude zase o něco více kontrolních míst u nebo v blízkosti škol. Do této akce se letos přihlásilo 151 škol. Prostřednictvím dopravně preventivní akce tak mohou děti a jejich učitelé spolu s Policií ČR a s pracovníky pojišťovny Generali aktivně přispět k řešení problému dodržování rychlostních limitů a bezpečnosti včetně naplnění dopravní výchovy školní mládeže.

Aktuální harmonogramy akce „Jablko nebo citron“ v jednotlivých regionech, kontakty na odpovědné osoby, fotodokumentace, úryvky článků z tisku či obrázky malované dětmi z celé České republiky jsou opět široké veřejnosti volně dostupné internetovém serveru www.jablkonebocitron.cz a nebo na internetových stránkách www.ditacr.cz.

Za významnou mediální podporu při této akci děkujeme agentuře DITA.

Martina Kurfirstová
tisková mluvčí
Generali Pojišťovna a.s.