Hlavní navigace

ISO COPOLCO zasedá v Praze

Od 17. do 19. května 2004 proběhne v Praze pracovní konference, školení spotřebitelů a plenární zasedání ISO COPOLCO. Tato organizace (Consumer Policy Commitee - Výbor pro spotřebitelskou politiku při Mezinárodní organizaci pro normalizaci ISO) zpracovává doporučení pro tvorbu mezinárodních norem s dopadem na spotřebitele. Sdružení obrany spotřebitelů ČR považuje tuto oblast i související bezpečnost výrobků za velmi důležitý aspekt ochrany spotřebitele.

Sdílet

Technický rozvoj pokračuje mílovými kroky a spotřebitelé se na trhu setkávají stále častěji s výrobky, které neznají a s jejichž ovládáním mají problémy. Protože se jedná o technické záležitosti, může být v některých případech velmi zásadním způsobem ohrožena i bezpečnost spotřebitelů. Nejrizikovějšími skupinami v této souvislosti jsou především děti, senioři a zdravotně či tělesně handicapovaní spotřebitelé.

ISO COPOLCO přímo nezpracovává mezinárodní normy, ale navrhuje jejich vypracování, může je také připomínkovat. Zároveň také může připomínkovat i různé pokyny ISO, které se týkají začleňování bezpečnostních hledisek do norem, zajišťování bezpečnosti dětí v normách, spotřebitelských návodů na používání výrobků a uvádění informací pro spotřebitele na výrobcích.

Na pracovní konferenci ISO COPOLCO v Praze vystoupí jménem SOS Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc., která se problematice věnuje na Technické univerzitě – Vysoké škole báňské v Ostravě a působí jako zástupce českých spotřebitelů v ANEC (Evropské sdružení pro koordinaci zastoupení spotřebitelů v normalizaci – příspěvková organizace, jejímž cílem je pomoc při tvorbě evropských norem pro bezpečné výrobky a služby, které jsou implementovány do našeho každodenního života).

Normalizační proces v České republice má dlouholetou tradici a české národní normy, (které však ztrácejí platnost v souvislosti s globalizačním procesem), byly jedněmi z nejkvalitnějších a nejpřísnějších. Česká republika má tedy na tomto poli stále v Evropě dobré renomé, podotýká N. Klabusayová. Účast českých spotřebitelů na tvorbě norem není zatím tak vysoká jako v jiných zemích EU, ale můžeme konstatovat, že tato oblast tvorby norem není na pokraji zájmu našich normalizačních orgánů a rovněž spotřebitelských organizací a dá se předpokládat, že aktivity na tomto poli budou stále silnější, a to je dobře, zdůrazňuje N. Klabusayová.

Vlastního zasedání ISO COPOLCO v Praze se jako delegáti zúčastní zástupci spotřebitelských organizací z celého světa a jejich počet je samozřejmě omezen. Vybraní zástupci z řad našich spotřebitelů se účastní pracovní konference a školení 17. a 18. května a rovněž plenárního zasedání ISO COPOLCO

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).