Hlavní navigace

Investoři nemají rádi překvapení a vyhýbají se firmám, které neřídí svá rizika efektivně

Ale za ty, které rizika řídí úspěšně, jsou ochotni si připlatit.

Sdílet

Téměř dvě třetiny investorů požadují snížení ceny investice, pokud daná společnost podle jejich názoru neřídí rizika dostatečně, a polovina z nich v minulosti z tohoto důvodu nějakou akvizici prodala, vyplývá z celosvětového průzkumu přední mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young. Dokonce je většina z nich ochotna zaplatit i více, pokud mají garanci úspěšného řízení rizik. Současně uvádějí, že od firem nemají dostatek informací pro jeho spolehlivé posouzení.

Investoři požadují po společnostech větší transparentnost v řízení rizik. 82 % z nich je ochotno zaplatit za akvizici vyšší částku, pokud má záruky, že daná společnost řídí rizika efektivně. Řada z nich však uvádí, že nemají dostatek informací, aby kvalitu řízení rizik mohli spolehlivě posoudit. Ukázal to průzkum, ve kterém bylo osloveno přes 130 významných globálních investorů, jejichž společnosti spravují finanční prostředky řádově v bilionech amerických dolarů.

Pozice investorů je naprosto jednoznačná – chtějí se společnostmi o rizicích otevřeně diskutovat a těm, které nejsou ochotny na tento dialog přistoupit, se raději vyhnou, říká Tom McGrath, celosvětový vedoucí partner Ernst & Young pro služby klientům.

Průzkum provedený společností Ernst & Young se zaměřoval na faktory řízení rizik, které investoři považují za klíčové. Patří mezi ně například efektivní systém řízení rizik a interní kontroly, transparentnost, komunikace, zodpovědnost vrcholového vedení za konkrétní rizika. Téměř polovina investorů požaduje, aby za řízení rizik převzali aktivní odpovědnost generální ředitelé a širší vedení společnosti. Názor, že řízení rizik má mít na starosti speciální oddělení, zastává jen 16 % respondentů, zatímco 15 % z nich si myslí, že konečnou odpovědnost za řízení rizik má mít generální ředitel společnosti. Investoři také často poukazovali na nutnost správného chápání rizik v rámci celé organizace.

Řízení rizik se stalo nedílnou součástí správy a řízení podniků a díky novým legislativním předpisům mají dnes manažeři podstatně větší osobní zodpovědnost za všechny problémy, které se objeví, upozorňuje Tom McGrath. Musí být schopni prokázat, že jejich investiční, podnikatelská i strategická rozhodnutí se opírají o relevantní informace, a zohledňovat nejen finanční výsledky, ale i řízení rizik. Musí mít také jasnou komunikační strategii, která bude zárukou, že investoři dostanou všechny informace, o které mají zájem. Požadavky investorů jsou jednoznačné: více informací, více dialogu, více osobních kontaktů.

Jan Fanta, partner Ernst & Young zodpovědný za poradenské služby v České a Slovenské republice, k tomu dodává: I v českých podmínkách je patrný tlak významných investorů na přístup jednotlivých společností k řízení rizik. Zatímco některé významné podniky již zavedly moderní pojetí řízení rizik včetně jeho jasného propojení s celkovou správou a řízením společnosti, řada českých podniků má v oblasti řízení rizik před sebou ještě dlouhou cestu.

Hlavní zjištění:

  • 61 % investorů se někdy v minulosti rozhodlo investici nerealizovat proto, že daná společnost podle jejich názoru rizika neřídila dostatečně efektivně.
  • 48 % investorů v minulosti prodalo nějakou společnost jen proto, že podle jejich názoru neřídila rizika efektivně.
  • 82 % investorů je ochotno zaplatit vyšší cenu za společnost, u níž je zřejmé, že řídí rizika úspěšně.
  • Pro 69 % investorů je při investičních rozhodnutích nejdůležitější transparentnost, až po ní následuje podnikatelský model a hospodářské výsledky dané společnosti.
  • Investoři jsou přesvědčeni, že spolehlivé řízení rizik je nejlepší cestou, jak se vyhnout nepříjemným překvapením a zajistit si finanční stabilitu a ziskovost.
  • Základním předpokladem úspěšného řízení rizik je podle investorů to, že představenstvo převezme za rizika osobní odpovědnost, bude jim rozumět a bude o nich efektivně informovat.
  • Prioritou pro investory je riziko související s dodržováním legislativních předpisů, na to kladou větší důraz než na riziko vyplývající z konkurence, regulačních zásahů či na riziko poškození dobré pověsti.
  • Investoři vedou se společnostmi o rizicích otevřený dialog: požadují po nich, aby jim spolu s nejrůznějšími ekonomickými ukazateli poskytovaly také podrobnější informace o struktuře rizik, která jim hrozí, a žádají větší transparentnost, pokud jsou v interních kontrolách zjištěny nějaké nedostatky.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).