Hlavní navigace

Investiční společnost České spořitelny požádala KCP o schválení změny statutů svých fondů

Investiční společnost České spořitelny (ISČS) podala žádost na Komisi pro cenné papíry (KCP) o schválení změny statutů svých stávajících fondů. Změny se týkají přeměny stávajících fondů na tzv. standardní fondy a názvu podílových fondů Sporomix 3 a Sporomix 5 na Vyvážený Mix FF a Dynamický mix FF.

Doba čtení: 1 minuta

Standardní fondy musí splňovat požadavky práva Evropských společenství; to znamená, že pravidla, kterými se fond řídí, jsou harmonizována v rámci všech států Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Obecně lze říci, že investorům dávají tyto fondy větší jistotu z důvodu zdokonalení kontrolních, bezpečnostních a procesních pravidel, řekl Petr Zapletal, generální ředitel a předseda představenstva Investiční společnosti České spořitelny.

Standardní fondy dále mohou využívat výhod tzv. evropského pasu. Tím se rozumí možnost veřejného nabízení, vydávání, prodeje a zpětného odkupu podílových listů v jakémkoli státě EHP. To znamená, že např. rakouský standardní fond může být nabízen investorům v České republice, aniž by musel požádat o povolení Komisi pro cenné papíry. Standardní fondy musí dodržovat i nově stanovené zákonné limity týkající se maximálního podílu cenných papírů vydaných jedním emitentem na majetku fondu a maximálního podílu na jednom emitentu.

Další novinky ve statutech se týkají změny názvu podílových fondů Sporomix 3 a Sporomix 5 na Vyvážený Mix FF a Dynamický mix FF, a to v souvislosti s jejich změnou na tzv. „asset alokační fondy z fondů“. Vyvážený a Dynamický mix tak budou, společně se dvěma novými fondy – Opatrným a Konzervativním mixem, navazovat na již zavedené a velmi populární Investiční profily. Změna názvu se týká též fondu Globaltrend FF, který se změní na Global Stock FF a bude tak představovat univerzální typ akciového fondu z fondů.

Investiční společnost České spořitelny předpokládá, že nové znění statutů bude platné od 1. května 2005.

Klára Gajdušková
tisková mluvčí Finanční skupiny České spořitelny