Hlavní navigace

Interní audit nabírá na síle

Praha, 15. listopadu 2006 – Podle výsledků průzkumu přední poradenské společnosti Ernst & Young se v roce 2006 ve srovnání s rokem minulým výrazně zlepšilo postavení interního auditu v České republice. Na základě výzkumu lze dokonce tvrdit, že bylo dosaženo bodu zlomu ve více než desetileté historii profese interního auditu v České republice. Byly totiž překonány stereotypy ve vnímání role interního auditu jako kontrolora a špičkový interní auditor je dnes výkonnému manažerovi blíže, než kdykoliv předtím.

Sdílet

Výsledky jsou založeny na on-line dotazníkovém průzkumu, ve kterém na stejné otázky odpovídali jak interní auditoři, tak zástupci managementu firem. „Ve srovnání s minulým rokem se ukázalo, že manažeři mají o roli interního auditu výrazně více informací a mají na ni optimističtější pohled než samotní auditoři. Výrazně se posunulo vnímání interního auditora, kdy ho 73 % dotazovaných manažerů hodnotí jako poradce nebo konzultanta,“ řekl Josef Severa, senior manager Ernst & Young. „Zvýšily se zdroje poskytované společnostmi na interní audit, manažeři jsou s tím, co a jak interní audit dělá, spokojeni a v profesi auditora vidí smysluplnou kariéru,“ dodal Severa.

Podle Severy je největší změnou nově definovaná úloha interních auditorů. Ti na sebe často přejímají spoluzodpovědnost za rozhodování a následnou implementaci rozhodnutí. „Interní auditoři se nyní chovají mnohem více jako manažeři,“ popsal změnu Severa a podotkl, že změna byla způsobena i díky posunu ve vnímání interního auditu vedením společností. „Interním auditorům byla nabídnuta šance stát se součástí hybných sil ve společnostech, nyní bude záležet na nich, zda tuto šanci využijí,“ dodal.

Interní auditoři jsou podle výsledků průzkumu v hodnocení své pozice střízlivější než vrcholové vedení. Tři čtvrtiny manažerů považují interní audit (IA) za součást nejvyššího vedení společnosti. Naopak takto významně vnímá svou roli pouze necelá polovina dotazovaných auditorů – jen 47 % odpovědělo na tuto otázku kladně. Výrazný rozdíl byl také v odpovědích spojených s nezávislostí interního auditu. Většina manažerů (74 %) potvrdila tvrzení, že žádný z orgánů společnosti nemůže jednostranně rozhodovat o interním auditu, stejný názor má ale jen 38 % auditorů. Téměř třetina manažerů se také domnívá, že interní audit je využíván jako příprava pro budoucí kariéru v managementu. Samotní interní auditoři však takto svoje postavení zřejmě nevidí – s tímto tvrzením souhlasí pouze necelých 9 %.

Přestože je práce auditora a manažera rozdílná, dohromady tvoří úspěšný celek. „Práce auditora je zaměřena na srovnávání očekávaného a reality, práce manažera je více o rozhodování, auditor musí mít smysl pro detail, dobrý manažer je více zaměřen na celek a ví, že žije v nedokonalém světě. Manažer je také více kreativní a flexibilní, zatímco auditor potřebuje ke své práci větší klid a potrpí si na řád a disciplínu,“ zmiňuje některé z rozdílů mezi úlohou interního auditora a rolí výkonného manažera Jan Fanta, partner oddělení ekonomického poradenství Ernst & Young.

Shoda obou skupin dotazovaných se projevila v hodnocení výsledků práce. Tvrzení o tom, že 2/3 doporučení IA je během jednoho roku zavedeno do praxe, označilo jako pravdivé 82 % manažerů a 78 % pracovníků z řad auditorů. Téměř shodný názor vyjádřili zástupci obou skupin na zaměření IA: podle 61 % dotázaných auditorů pokrývá interní audit 2/3 nejvýznamnějších rizik, stejně odpovědělo 63 % manažerů.

Z průzkumu dále vyplynulo, že profese interního auditu zaznamenala mezi auditory a personálními agenturami pokles popularity. Zajímavé výsledky ukazují odpovědi auditorů na otázku, zda by se opět rozhodli pro práci v interním auditu a zda by svoji práci doporučili svým dětem. Na první jich odpovědělo kladně 58 %, na druhou 59 %, což je oproti loňskému roku pokles až o 35 procentních bodů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).