Hlavní navigace

ING vykázala růst udržitelného čistého zisku na úrovni 1 492 milionů euro

[Tisková zpráva] Výsledky ING.

Sdílet

•    Udržitelný čistý zisk ING Group byl podpořen výbornými výsledky banky a významným zlepšením v pojišťovací oblasti. Čistý hospodářský výsledek skupiny za 1. čtvrtletí roku 2011 dosáhl 1 381 mil. euro, neboli 0,37 euro na akcii, včetně odprodejů a mimořádných položek. Udržitelná návratnost vlastního kapitálu se zlepšila na 14,7 % (banka 13,7 %, pojišťovnictví 6,2 %).

•    Udržitelný hospodářský výsledek banky před zdaněním vzrostl o 32,2 % na 1 695 mil. euro, což je důsledkem vyšších příjmů a pokračující normalizace nákladů na krytí rizik. Čistá úroková marže zůstala na zdravé hodnotě 1,44 %. Opravné položky klesly na 332 mil. euro, neboli 42 bazických bodů z průměrných rizikově vážených aktiv (RWA). Udržitelný poměr provozních nákladů k provozním výnosům se zlepšil na 55 %, neboť oproti 4. čtvrtletí roku 2010 došlo k poklesu provozních nákladů.

•    Provozní hospodářský výsledek v oboru pojišťovnictví vzrostl o 35,5 % na 561 mil. euro. Tento výsledek byl podpořen vyššími tržbami a růstem spravovaných aktiv (AuM). Spread u investic vzrostl na 95 bazických bodů. Tržby (APE) oproti 1. čtvrtletí roku 2010 vzrostly o 11,4 %, po vyloučení kurzových dopadů o 8 %. Poměr administrativních nákladů k provozním výnosům se zlepšil na 40 %, a to díky vyšším provozním výnosům a kontrole nákladů.

•    V prvním čtvrtletí roku 2011 pokračovala v ING Bank silná tvorba kapitálu a základní ukazatel banky Tier 1 vzrostl na 10 %. ING bude pokračovat v odkupu cenných papírů Tier 1 v hodnotě 2 mld. euro od holandské vlády plánovaném na 13. května 2011. Celková vyplacená částka dosáhne 3 mld. euro a zahrnuje prémii za zpětný odkup ve výši 50 %.

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

„Banka i pojišťovna dosáhly v prvním čtvrtletí výborných výsledků, což dokládá zjevný úspěch jejich příslušných programů zvyšování výkonnosti v rámci přípravy na jejich budoucí existenci jako dvou samostatných společností,“ uvedl Jan Hommen, CEO ING Group. „Restrukturalizace banky probíhá podle plánu. Pokračujeme v práci na fyzickém oddělení bankovních a pojišťovacích činností a letos pokládáme základy pro dvě primární emise akcií (IPO) našich pojišťoven v USA a Evropě / Asii tak, abychom byli připraveni tyto transakce realizovat, jakmile budou na trzích příznivé podmínky. I nadále zkoumáme strategické možnosti týkající se našich pojišťovacích aktivit v Latinské Americe a podnikáme kroky směrem ke splnění požadavků na restrukturalizaci vznesených Evropskou komisí, včetně odprodejů společnosti ING Direct USA a oddělení banky WestlandUtrecht Bank od našeho podnikání v oblasti retailového bankovnictví v Holandsku.“

„Navzdory rozsáhlé restrukturalizaci, kterou banka v současnosti prochází, i nadále vykazujeme solidní komerční růst napříč všemi našimi obory činností, což je důkazem angažovanosti a profesionality našich zaměstnanců, kteří tvrdě pracují na udržení loajality našich zákazníků. Na těchto pevných základech jsme byli schopni prokázat rychlé zotavení ING z nedávné finanční krize. Zvýšili jsme výkonnost a v bance jsme vybudovali pevné kapitálové rezervy, přičemž jsme i nadále zvyšovali objem úvěrů poskytovaných klientům v rámci podpory hospodářského oživení. V důsledku toho je ING dnes v takovém postavení, že je schopna z nevyplaceného zisku splatit druhou tranši podpory, jež jí poskytla holandská vláda. A za předpokladu, že tato silná tvorba kapitálu bude pokračovat, je našim cílem splatit zbylou část podpory do května roku 2012, a to za podmínek přijatelných pro všechny zainteresované strany.“

Více podrobných informací naleznete zde:

http://www.in­g.com/group/show­doc.jsp?htmlid=­419558_EN&menop­t=ivr|qtr|qtr

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).