Hlavní navigace

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ŘÍJNOVÉ BURZOVNÍ KOMORY

Tisková zpráva č. 39 z 23. října 2002

Na svém dnešním zasedání burzovní komora projednala:

1) zprávu o výsledcích obchodování za měsíc září a 3. čtvrtletí 2002.
Celkový objem obchodů na trhu akcií a PL dosáhl v září 10,5 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst 16,2 %. Objem obchodů s dluhopisy (142,1 mld. Kč) se zvýšil ve srovnání se září 2001 o 39,6 %.
I výsledky obchodování za 3. čtvrtletí 2002 potvrdily růstovou tendenci. Celkový objem obchodů s akciemi a PL dosáhl hodnoty 44,3 mld. Kč, což meziročně odpovídá 50,8% nárůstu. Rovněž hodnoty hlavních burzovních indexů zaznamenaly růst, index PX 50 o 7,13 % a PX-D o 7,59 %. Celkový objem obchodů s dluhopisy dosáhl hodnoty 491,4 mld. Kč, ve srovnání s předchozím čtvrtletím se zvýšil o 53,1 % a meziročně o 25,0 %.

2) výsledky hospodaření Burzy cenných papírů Praha, a.s., a UNIVYC, a.s., za 1. – 3. čtvrtletí 2002.
Burza cenných papírů Praha, a.s., dosáhla za období 1. 1. – 30. 9. 2002 zisku před zdaněním ve výši přes 50 mil. Kč, UNIVYC, a.s., přes 2,5 mil. Kč.
V tomto trendu očekávaný celoroční hospodářský výsledek z činnosti burzy za rok 2002 by pravděpodobně představoval nejvyšší hodnotu v celé její historii.
V současné době burza souběžně připravuje přecenění svého podílu na vlastnictví Burzovního paláce, které spočívá ve vytvoření opravné položky k hmotnému majetku.

3) Burzovní komora rozhodla o ukončení obchodování s emisí dluhopisů CZECHIRES 8,25/09, ISIN CZ0003501074 na vedlejším trhu burzy s účinností od 1. listopadu 2002 na vlastní žádost emitenta v souvislosti s odkoupením vlastních dluhopisů a následným zrušením emise ve Středisku cenných papírů. Posledním obchodním dnem je 31. říjen.

Ing. Vladimír Ezr
Burza cenných papírů Praha, a.s.