Hlavní navigace

Informace ze zasedání červnové burzovní komory

Tisková zpráva č. 21 z 26. června 2002

1) Na svém dnešním zasedání burzovní komora projednala a schválila změny v Burzovních pravidlech v částech:
II – Pravidla členství (účinnost od 1. 7. 2002)
XXIV – Pravidla správního řízení (účinnost od 1. 7. 2002)

Úprava v části Pravidla členství opětovně zavádí předepsanou výši pohotově likvidních prostředků jako jednu z obecných podmínek členství na burze. Ukazatel má vedle kapitálové přiměřenosti stanovené zákonem o cenných papírech sloužit k dosažení přiměřené jistoty o schopnosti člena burzy dostát svým závazkům.

Pozn.: Nově schválené části Burzovních pravidel budou umístěny na internetových stránkách burzy v záložce Legislativa (http://www.pse­.cz/legislati­va/pravidla_bcpp­.asp).

2) Burzovní komora vzala na vědomí zánik členství dvou společností na burze:
společnosti ATLANTA SAFE, a.s. na základě jejího vlastního rozhodnutí k 24. červnu 2002
společnosti CITICORP SECURITIES (CR), s.r.o., na základě jejího vlastního rozhodnutí k 30. červnu 2002
Po ukončení členství obou společností bude mít burza 31 člena.

3) Burzovní komora rozhodla s účinností od 15. července 2002 o ukončení obchodování s emisemi akcií:
KŘIŠŤÁLOVÝ IF CZ0008011004 a
IF OBCHODU CZ0008011103
na vedlejším trhu burzy z důvodu přeměny na otevřené podílové fondy. Posledním obchodním dnem je 12. červenec.

Ing. Vladimír Ezr
Burza cenných papírů Praha, a.s.