Hlavní navigace

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ BŘEZNOVÉ BURZOVNÍ KOMORY

Tisková zpráva č. 8 z 19. března 2003

Na svém dnešním zasedání burzovní komora :

1) projednala zprávu o výsledcích obchodování za měsíc únor 2003.
Celkový únorový objem obchodů na trhu akcií a PL dosáhl hodnoty 11,921 mld. Kč, ve srovnání s předchozím měsícem poklesl o 31,3 % a ve srovnání s únorem 2002 zaznamenal pokles o 6,5 %. Objem obchodů s dluhopisy v hodnotě 98,623 mld. Kč poklesl ve srovnání s lednovým objemem o 5,8 %. V únoru bylo o 2 obchodní dny méně, než v lednu. Naopak dynamika růstu indexu PX 50 se oproti lednu zvýšila, index vzrostl během února o 1,55 %.

2) schválila ukončení obchodování s emisí akcií OBCHODNÍ SLADOVNY CZ0008420353 s účinností od 25.3.2003 z důvodu zrušení registrace cenného papíru valnou hromadou emitenta. Posledním obchodním dnem je 24. března 2003.

Ing. Vladimír Ezr
Burza cenných papírů Praha, a.s.