Hlavní navigace

Informace z listopadového zasedání burzovní komory

Tisková zpráva č. 28 z 24. listopadu 2004

Sdílet

Na svém dnešním zasedání burzovní komora projednala zprávu o výsledcích obchodování za říjen 2004, schválila změny v Burzovních pravidlech v částech týkajících se přijetí cenného papíru k obchodování na burzovním trhu, Sazebník poplatků na rok 2005, zrušení Burzovního řádu a částí Burzovních pravidel týkajících se vypořádání, harmonogram burzovních dní na první pololetí 2005 a vyřazení jedné emise akcií z obchodování na burzovním trhu.

 1. Výsledky obchodování za měsíc říjen 2004

  Celkový říjnový objem obchodů na trhu akcií činil 42,7 mld. Kč a ve srovnání se zářijovým objemem se zvýšil o 13,4 %, meziroční nárůst představoval 47,2 %. Již třetí měsíc pokračoval růst hodnot průřezových burzovních indexů. Index PX 50 meziměsíčně přidal 4,2 %, indexy PX-D a PX-GLOB 3,7 % . Také říjnový objem obchodů s dluhopisy ve výši 63,3 mld. Kč zaznamenal meziměsíční 30,5% nárůst, v meziročním srovnání však poklesl o 21,2 %.

 2. Kotační pravidla

  Burzovní komora schválila s účinností od 1. ledna 2005 změny v Burzovních pravidlech v částech:

  • Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu na hlavním a vedlejším trhu burzy
  • Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu na oficiálním volném trhu burzy

  Rozsáhlé změny v předpisech reagují na nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Upravují terminologii v souladu se ZPKT, informační povinnosti emitentů, zohledňují členství ČR v EU (např. uznávání prospektu zahraničních emitentů, povinnost všech emitentů přijatých na regulovaný trh používat od r. 2005 mezinárodní účetní standardy) a řeší vyřazení cenného papíru z obchodování na burze na žádost emitenta.

 3. Sazebník burzovních poplatků na rok 2005

  Novela Sazebníku, která nabývá účinnosti 1. ledna 2005, snižuje procentuální sazby poplatků pro členy burzy za obchodování ve SPAD a v rámci automatických obchodů, dále u všech burzovních obchodů ruší minima poplatků a sjednocuje jejich maximální výši. V souvislosti se zrušením části Burzovních pravidel týkající se přijetí cenného papíru na nový trh burzy se vypouštějí poplatky související s tímto trhem a zavádí se nový jednorázový poplatek pro členy burzy za záložní internetové připojení prostřednictvím VPN.

  Pozn.: Nově schválené části Burzovních pravidel, Poplatkový řád a Sazebník burzovních poplatků na rok 2005 budou umístěny na internetových stránkách burzy v kapitole Legislativa (http://www.pse.cz/…dla_bcpp.asp).

 4. Zrušení Burzovního řádu

  Ustanovení Burzovního řádu týkající se působnosti burzovní komory, burzovních výborů, Garančního fondu burzy, Clearingového fondu burzy a členů burzy převzala novela Stanov burzy, schválená 8. mimořádnou valnou hromadou burzy. V souladu s novým zákonem o podnikání na kapitálovém trhu rozhodla burzovní komora o zrušení Burzovního řádu.

 5. Zrušení částí Burzovních pravidel týkajících se vypořádání

  Burzovní komora schválila zrušení tří částí Burzovních pravidel:

  • Intervenční nákupy cenných papírů
  • Pravidla vypořádání
  • Vypořádání obchodů uzavřených v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů

  Tyto předpisy jsou od 1. prosinci 2004 součástí Pravidel vypořádacího systému, která jsou nově v kompetenci UNIVYC, a.s.

 6. Harmonogram burzovních dní na I. pololetí 2005

  Celkový počet burzovních dní v prvním pololetí 2005 je 128. Burzovními dny jsou všechny pracovní dny od 1. ledna do 30. června 2005. Neburzovním dnem je den pracovního klidu 28. březen.

  Pozn.: Harmonogram je zveřejněn na internetových stránkách burzy v kapitole Obchodování na adrese http://www.pse.cz/…kalendar.asp.

 7. Vyřazení emise akcií z obchodování na burzovním trhu

  Burzovní komora schválila vyřazení emise akcií společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., ISIN CZ0005077453 z obchodování na volném trhu burzy s účinností od 14. prosince 2004 na základě podání žádosti emitenta o vyřazení cenných papírů z obchodování. Posledním obchodním dnem je 13. prosinec.

Ing. Vladimír Ezr
Burza cenných papírů Praha, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).