Hlavní navigace

Informace z 12. řádné valné hromady akcionářů Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Tisková zpráva č. 17 z 24. června 2004

Sdílet

Dnes zasedala 12. řádná valná hromada akcionářů Burzy cenných papírů Praha, a.s. Akcionáři schválili Zprávu o podnikatelské činnosti burzy a o stavu jejího majetku za rok 2003, účetní závěrku za rok 2003 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku, konsolidovanou účetní závěrku, Zásady činnosti burzy na rok 2004, snížení základního kapitálu burzy, změny v Poplatkovém řádu a zvolili nové členy burzovní komory a dozorčí rady.

 1. Zpráva o podnikatelské činnosti burzy za rok 2003

  Valná hromada projednala a schválila předloženou Zprávu o podnikatelské činnosti burzy a o stavu jejího majetku za rok 2003. V roce 2003 se burza zaměřila především na modernizaci technologické a komunikační infrastruktury a na činnosti spojené s technologickou přípravou Centrálního depozitáře cenných papírů. Cílem modernizačních opatření byla především inovace obchodního sytému, zvýšení výkonnosti a spolehlivosti komunikací a vývoj SW na podporu burzovních služeb. Ke zvýšení transparentnosti trhu rovněž přispělo nově řešené bezpečné připojení emitentů do informačního systému burzy založené na internetových aplikacích. Významným projektem roku 2003 se stala realizace prodeje podílu burzy na Burzovním paláci s cílem efektivněji zhodnotit kapitál akcionářů burzy.
 2. Účetní závěrka za rok 2003 a rozhodnutí o rozdělení zisku

  Výsledkem hospodaření burzy za rok 2003 je zisk před zdaněním ve výši 47,301 mil. Kč. Po provedení odvodu daně z příjmu, dodatečného odvodu za rok 2001 a dopadu odložené daně je výsledkem hospodaření zisk ve výši 38,206 mil. Kč. Prostředky, které zůstávají po povinném přidělení do rezervního fondu, včetně nerozděleného výsledku hospodaření běžného roku a minulých let, burza použije ke krytí ztráty minulých let.
 3. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2003

  Výsledkem hospodaření Burzy cenných papírů Praha, a.s., a UNIVYC, a.s., za rok 2003 je dosažení zisku před zdaněním ve výši 42 308 tis Kč.
 4. Zpráva dozorčí rady, auditorská zpráva

  Valná hromada vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady za období roku 2003 a auditorskou zprávu k řádné účetné závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2003.
 5. Zásady činnosti a hospodaření burzy v roce 2004

  Valná hromada schválila zásady činnosti v letošním roce zaměřené především na následující projekty:
  • vznik Centrálního depozitáře cenných papírů
  • harmonizace burzovní legislativy s novým zákonem o podnikání na kapitálovém trhu účinným od 1. 5. 2004
  • pokračování modernizace stávající technologie burzy a Univycu a vývoj SW pro potřeby Centrálního depozitáře
  • realizace opatření ke zlepšení situace na českém kapitálovém trhu
  • maximalizace akcionářské hodnoty burzy

  Záměrem hospodaření burzy pro rok 2004 je dosažení zisku před zdaněním ve výši 2,9 mil. Kč.

 6. Návrh na snížení základního kapitálu

  V souladu se zákonnou úpravou schválila valná hromada snížení základního kapitálu burzy o 51,949 mil. Kč na 313,792 mil. Kč. Snížení základního kapitálu vychází ze skutečnosti, že burza musí vzít z oběhu vlastní akcie, které má v držení déle než tři roky, a zároveň snížit základní kapitál o jejich jmenovitou hodnotu.
 7. Změny v Poplatkovém řádu

  Valná hromada schválila s účinností od 25. 6. 2004 úpravy v Poplatkovém řádu. Změny se týkají především procentní výše poplatků za organizování obchodů, jejíž úpravou může burzovní komora reagovat na vývoj obchodování v průběhu roku
 8. Změny ve složení burzovní komory

  Valná hromada vzala na vědomí rezignaci Ing. Dušana Barana, MBA k 29. únoru 2004, Ing. Pavla Hollmanna, MBA k 19. květnu 2004 a Ing. Tomáše Zralého k 23. červnu 2004. Na další tříleté volební období byli opětovně zvoleni:
  • Ing. Jan Blaško, MBA
  • Ing. Jan Sýkora, MBA Novými členy burzovní komory byli dále zvoleni:
  • Ing. Daniel Heler, který byl kooptován za člena burzovní komory, 24. března 2004
  • Ing. Petr Koblic, který byl kooptován za člena burzovní komory 23. června 2004
 9. Změny ve složení dozorčí rady

  Valná hromada vzala na vědomí rezignaci Ing. Miroslava Fučíka k 25. červnu 2003 a Tomase Spurneho, MBA k 21. dubnu 2004. Na další tříleté volební období byli opětovně zvoleni:
  • Ing. Petra Wendelová, CSc.
  • Ing. Věslav Michalik, CSc.
  • JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.
  • Ing. Jiří Klumpar
  • Ing. Jan Struž Novým členem dozorčí rady byl zvolen:
  • Ing. Roman Klaban, který byl kooptován za člena dozorčí rady 21. dubna 2004

Ing. Vladimír Ezr
Burza cenných papírů Praha, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).