Hlavní navigace

INFORMACE Z 11. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ BURZY CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

Sdílet

Tisková zpráva č. 12 z 29. května 2003

Dne 29. května 2003 zasedala 11. řádná valná hromada akcionářů Burzy cenných papírů Praha, a.s.

• Akcionáři projednali Zprávu o podnikatelské činnosti burzy a o stavu jejího majetku za rok 2002. V roce 2002 byla realizována řada nových projektů v obchodování a vypořádání, zejména v oblasti hlášení obchodů s investičními instrumenty uzavřených mimo veřejný trh, řešení subregistru pro sběrné dluhopisy a zahraniční cenné papíry a registrace a vypořádání obchodů. Byly vytvořeny podmínky pro zahájení obchodování a vypořádání první zahraniční akciové emise ERSTE BANK. Burza rovněž modernizovala své výpočetní systémy a vnitřní komunikační sítě, čímž byly vytvořeny nezbytné předpoklady pro další rozvoj burzy a její vypořádací společnosti Univyc.

• Výsledkem hospodaření burzy za rok 2002 je ztráta před zdaněním ve výši 120,958 mil. Kč. Výše této ztráty vyplynula pouze z tvorby daňově neúčinné opravné položky k hmotnému majetku v důsledku přecenění budovy Burzovního paláce a tvorby daňově neúčinné rezervy na náklady spojené s předpokládaným prodejem Burzovního paláce. Po provedení odpočtu daně je hospodářským výsledkem ztráta po zdanění ve výši 123,565 mil. Kč.
Hospodářský výsledek z provozní činnosti burzy (bez vlivu prodeje budovy) za rok 2002 činil po zdanění 63,2 mil Kč a byl tak nejvyšší v dosavadní historii burzy. Tento positivní výsledek byl dosažen vyššími než předpokládanými tržbami a současně regulací výdajů na straně nákladů.

• Valná hromada schválila zásady činnosti a hospodaření burzy v letošním roce, zaměřené především na zvyšování tržeb, další snižování nákladů na činnost burzy, optimalizaci cenové politiky, sjednocení podmínek obchodování pro kurzotvorné obchodní segmenty. Velkým projektem, na kterém se burza výrazně podílí, je příprava centrálního depositáře pro vypořádání a registraci cenných papírů.
Zásady hospodaření na rok 2003 předpokládají hospodaření se ziskem ve výši 5,2 mil. Kč před zdaněním.

• S účinností od 29. května 2003 schválila valná hromada změnu ve Stanovách Burzy cenných papírů Praha, a.s., a to snížení počtu členů burzovní komory z devíti na sedm.

• V souladu se zákonnou úpravou schválila valná hromada snížení základního kapitálu burzy o 17,307 mil. Kč na 367,641 mil. Kč. Snížení základního kapitálu vychází ze skutečnosti, že burza musí vzít z oběhu vlastní akcie, které má v držení déle než tři roky, a zároveň snížit základní kapitál o jejich jmenovitou hodnotu.

• Valná hromada vzala na vědomí rezignaci Ing. Tomáše Ševčíka na členství v burzovní komoře k 28. květnu 2003 a za nového člena burzovní komory zvolila Ing. Tomáše Zralého, člena představenstva a náměstka generálního ředitele Živnostenské banky, a.s.

Ing. Vladimír Ezr
Burza cenných papírů Praha, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).