Hlavní navigace

Informace z 10. řádné valné hromady akcionářů Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Sdílet

Tisková zpráva č. 19 z 12. června 2002

Dnes zasedala 10. řádná valná hromada akcionářů Burzy cenných papírů Praha, a.s. Akcionáři schválili Zprávu o podnikatelské činnosti burzy a o stavu jejího majetku za rok 2001, účetní závěrku za rok 2001 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku, Zásady činnosti burzy na rok 2002, změny ve Stanovách burzy a Poplatkovém řádu a zvolili nové členy burzovní komory.

1) Zpráva o podnikatelské činnosti burzy
Valná hromada projednala a schválila předloženou Zprávu o podnikatelské činnosti burzy a o stavu jejího majetku za rok 2001.
Zpráva konstatovala, že došlo k výraznému technologickému zkvalitnění komunikačního spojení mezi burzou a účastníky trhu (členové burzy a Univyc, informační agentury). Dále burza rozšířila zálohování a archivaci kritických systémů burzy včetně interního informačního systému, zvýšila spolehlivost a zajistila nepřetržitou dostupnost informačních systémů burzy pro členy i investorskou veřejnost. Nejrozsáhlejším projektem roku 2001 se stala centralizace obchodních, statistických a dalších informací do technologicky homogenní databáze, která se pro odběratele burzovních informací promítla do nové struktury kurzovního lístku.

2) Účetní závěrka za rok 2001 a rozhodnutí o rozdělení zisku
Výsledkem hospodaření burzy za rok 2001 bylo dosažení zisku před zdaněním ve výši 33,548 mil. Kč. Po zdanění dosahuje zisk hodnoty 21,241 mil. Kč.
Prostředky, které zůstávají po povinném přidělení do rezervního fondu, burza použije na financování modernizace stávajících technologických systémů a na rozvoj služeb obchodování a vypořádání.

3) Zpráva dozorčí rady, auditorská zpráva
Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za období roku 2001 včetně zprávy auditora. Obě zprávy vyslovily souhlas s účetní závěrkou bez výhrad.

4) Zásady činnosti burzy na rok 2002
Valná hromada schválila zásady činnosti a hospodaření burzy v letošním roce. Tyto zásady předpokládají hospodaření se ziskem minimálně ve výši 4,5 mil. Kč před zdaněním a s objemem nákladů na činnost burzy cca o 15 % nižším než v roce 2001.
Burza se zaměří především na přípravu nových produktů a služeb, které by zvýšily atraktivnost burzy a pozitivně ovlivnily příjmy burzy. Nadále bude usilovat o snižování svých provozních nákladů při zachování, resp. snížení transakčních nákladů členů burzy.

5) Změny ve Stanovách Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Valná hromada schválila úpravy ve Stanovách Burzy cenných papírů Praha, a.s. V souladu se zákonem o burze cenných papírů se základní kapitál burzy snižuje o 1,9 mil. Kč na 383,048 mil. Kč. Snížení základního kapitálu vychází ze skutečnosti, že burza musí vzít z oběhu vlastní akcie, které má v držení déle než tři roky, a zároveň snížit základní kapitál o jejich jmenovitou hodnotu. Další úpravou Stanov burzy se snižuje počet členů burzovní komory z deseti na devět a členové burzovní komory nově volí dva místopředsedy.
Stanovy nabývají účinnosti 1. 7. 2002.

6) Změny v Poplatkovém řádu
Valná hromada schválila úpravy v Poplatkovém řádu, které reagují na:
vyřazení emisí podílových listů otevřených podílových fondů z obchodování na burze
zavedení nové služby – přijímání dluhopisových programů (jednorázový poplatek za přijetí)
možnost přijímání krátkodobých dluhopisů se splatností do 12 měsíců (přijetí osvobozeno od poplatku)
možnost oddělení poplatků za obchodování a vypořádání
Změny v Poplatkovém řádu nabývají účinnosti 1. 8. 2002.

7) Volba členů burzovní komory
Valná hromada zvolila za členy burzovní komory Michaela Jasanského, který byl kooptován za člena burzovní komory 8. 3. 2002, Petera Palečku kooptovaného 29. 5. 2002 a Viliama Ostrožlíka. Valná hromada vzala na vědomí rezignaci člena burzovní komory Jana Vintera k 12. 6. 2002.

Ing. Vladimír Ezr
Burza cenných papírů Praha, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).