Hlavní navigace

Informace o změně místní příslušnosti finančních úřadů v důsledku změny územní působnosti finančních úřadů

V průběhu příštího roku se změní daňovým subjektům z 565 obcí finanční úřad, u kterého si vyřizují své daňové záležitosti. Tato změna však nenastane automaticky u všech daňových subjektů ke dni účinnosti novely příslušného zákona, tj. k 1. lednu 2006.

Sdílet

Dne 1. 1. 2006 dochází pouze ke změně zákonného vymezení územních obvodů, v jejichž rámci finančních úřady vykonávají své zákonné kompetence. Změna územních obvodů finančních úřadů je obsažena v novele zákona, která sjednotí územní obvody finančních úřadů s územními obvody obcí s rozšířenou působností (resp. s pověřeným obecním úřadem), tak aby občané mohli vyřizovat své záležitosti na správních orgánech v rámci jedné obce, a to i včetně záležitostí spadajících do kompetence finančních úřadů. Jelikož se však jedná pouze o změnu územní působnosti finančních úřadů, nedochází ke změně místní příslušnosti k finančnímu úřadu u registrovaných daňových subjektů automaticky.

Finanční úřady provedou u dotčených daňových subjektů tzv. přeregistraci. Osoby, které jsou u finančních úřadů registrovány, se o změně místní příslušnosti včas dozví. Obdrží totiž v průběhu roku 2006 od finančních úřadů tzv. rozhodnutí o omezení platnosti osvědčení, ze kterého se dozví, kterým dnem u nich přechází místní příslušnost na nový finanční úřad.

Pouze u osob, které se ze zákona nemusí registrovat u finančního úřadu, přejde místní příslušnost na nový finanční úřad již 1. 1. 2006. Registrační povinnost nemá např. poplatník mající příjmy pouze ze závislé činnosti a současně např. vlastnící nemovitost. Registrovat se nemusí u finančního úřadu např. také osoba, která podává daňové přiznání, protože něco zdědila, nabyla bezúplatně nějaký majetek, nebo prodala nemovitost. Takovéto osoby si tedy budou své daňové záležitosti vyřizovat u nového finančního úřadu již od 1. 1. 2006.

Daňové subjekty mohou zjistit, zda právě jejich obec nepatří mezi 565 obcí, které přejdou pod nový finanční úřad zde: http://www.mfcr.cz/…a_22297.html

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).