Hlavní navigace

Informace o platebním styku a provozu KB před koncem roku

Všechna prodejní místa Komerční banky budou poslední dny v roce v provozu ve standardních hodinách, pouze dne 31. prosince 2003 bude provozní doba pro klienty ukončena ve 13 hod. a příkazy splatné tento den budou přijímány pouze do 11 hod.

Sdílet

Tuzemský platební styk

Komerční banka přijímá příkazy tuzemského platebního styku standardním způsobem do 31. prosince 2003 do 11 hod.

Platební příkazy k inkasu v Kč v tuzemském platebním styku, které mají být v jiné bance zúčtovány ještě v roce 2003 a připsány ve prospěch účtu v KB také v roce 2003, předejte nejpozději v úterý 23. prosince 2003 do 13 hod. se splatností nejpozději 23. prosince 2003.

Platební příkazy k úhradě v Kč, které mají být v jiné bance zúčtovány ještě v roce 2003, předejte k zúčtování nejpozději v pondělí 29. prosince 2003 do 13 hod. se splatností nejpozději 29. prosince 2003.

Příkazy k expresním platbám v Kč do jiných bank v tuzemsku předávané den před splatností, které mají být v jiné bance zúčtovány ještě v roce 2003*), předejte nejpozději v úterý 30. prosince 2003 do 16 hod. se splatností 31. prosince 2003.

Příkazy k super expresním platbám v Kč do jiných bank v tuzemsku předávané v den splatnosti, které mají být v jiné bance zúčtovány ještě v roce 2003*), předejte nejpozději ve středu 31. prosince 2003 do 9 hod. se splatností 31. prosince 2003.

Platební příkazy k úhradě v Kč i v cizí měně a k inkasu v Kč určené pro klienty Komerční banky, které mají být zúčtovány ještě v roce 2003, předejte do KB nejpozději ve středu 31. prosince 2003 ve zkrácené lhůtě nejpozději do 11 hod. se splatností 31. prosince 2003.

Pro Vaši lepší orientaci uvádíme přehled nejzazších termínů předložení plateb pro tuzemský platební styk, který zohledňuje všechna výše uvedená opatření.

Tuzemský platební styk
Datum předložení příkazu do KB Druh platby v tuzemském platebním styku Odepsáno z účtu plátce Připsáno příjemci
23. prosince 2003 do 13.00 hod. inkasa z účtů v jiné bance 2003 2003
29. prosince 2003 do 13.00 hod. úhrady do jiné banky 2003 2003
30. prosince 2003 do 16.00 hod. expresy do jiné banky 2003 2003 *)
31. prosince 2003 do 9.00 hod. super expresy do jiné banky 2003 2003 *)
31. prosince 2003 do 11.00 hod. příkazy splatné 31.12. 2003 2003 2003 **)

*) připsání prostředků na účet příjemce závisí na rozhodnutí příslušné banky
**) připsáno pouze příjemci v KB

Zahraniční platební styk

Pokud musíte závazky vůči svým zahraničním partnerům uhradit ještě v roce 2003 (s valutou roku 2003), předejte platby standardní, platby expresní a platby urgentní nejpozději dle níže uvedených termínů.

Platební příkazy pro standardní platby do zahraničí předložte nejpozději v pondělí 29. prosince 2003 do 13 hod.

Platební příkazy pro expresní platby (mimo JPY a AUD) do zahraničí předložte nejpozději v úterý 30. prosince 2003 do 11 hod.

Platební příkazy pro urgentní platby v EUR, GBP, USD a CZK do zahraničí předložte nejpozději ve středu 31. prosince 2003 do 9 hod.

Později předložené platební příkazy budou bankou zpracovány, ale odeslány do zahraničí s valutou roku 2004.

Pro Vaši lepší orientaci uvádíme také přehled nejzazších termínů předložení plateb pro zahraniční platební styk, který zachycuje všechna výše uvedená opatření.

Mezinárodní platební styk
Datum předložení příkazu do KB Druh platby pro zahraniční platební styk Odepsáno z účtu plátce Připsáno příjemci
29. prosince 2003 do 13.00 hod. standard – všechny měny 2003 2003*)
29. prosince 2003 po 13.00 hod. standard – všechny měny 2003 2004
30. prosince 2003 do 11.00 hod. expres – mimo JPY a AUD 2003 2003*)
30. prosince 2003 po 11.00 hod. expres – mimo JPY a AUD 2003 2004
31. prosince 2003 do 9.00 hod. urgent – EUR, GBP, USD a CZK 2003 2003*)
31. prosince 2003 po 9.00 hod. urgent – EUR, GBP, USD a CZK 2003 2004

*) zúčtování je závislé na lhůtách zpracování zahraničních bank

Elektronické bankovnictví

Pokud předáváte příkazy prostřednictvím některého ze systémů elektronického bankovnictví Komerční banky (tj. EDI KB, Expresní linka KB, mojebanka, profibanka,Přímý kanál), řiďte se též výše uvedenými termíny s výjimkou hodiny, která je dána podmínkami sjednanými pro předávání příkazů daným systémem. Pro aplikace mojebanka, profibanka a Přímý kanál jsou aktuální časy uvedeny ve vývěskách těchto aplikací. Pro tuzemský platební styk realizovaný prostřednictvím Expresní linky KB je to vždy do 20:30 hod. výše uvedeného konkrétního dne.

Markéta Dvořáčková
úsek Komunikace

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).