Hlavní navigace

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 23. listopadu 2005

Materiály Ministrestva financí ČR

Sdílet

Bod č. 2:

Konvergenční program České republiky

Bod č. 3:

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně sladěnosti ČR s eurozónou

Bod č. 4:

Institucionální zajištění zavedení eura v České republice

Informace k prvním třem bodům jsou k dispozici v tiskové zprávě, která byla zveřejněna na tiskové konferenci ministerstva financí dne 15. listopadu 2005 a lze ji nalézt na adrese http://www.mfcr.cz/…y_22083.html

Bod č. 17:

Řešení zadluženosti obce Oskava vůči České konsolidační agentuře

Vládě je předkládán návrh na odprodej pohledávky ČKA za dlužníkem Jaromírou Mertlíkovou obci Oskava, která je ručitelem této pohledávky. Pohledávka vznikla na základě úvěru, který v roce 1992 Česká spořitelna poskytla Jaromíře Mertlíkové na výstavbu penzionu. Pohledávka byla v roce 2001 postoupena Konsolidační bance (právnímu předchůdci ČKA). Původní úvěr ve výši 4 miliónů Kč, z kterého bylo ještě před převodem na KOB splaceno 0,9 miliónu Kč, postupem doby v důsledku úroků vzrostl až na více než 12 miliónů Kč. Proti dlužníkovi a ručitelům je na základě pravomocného rozsudku vedeno exekuční řízení. V jeho rámci byla nemovitost prodána ve veřejné dražbě a výnos z ní bude použit na úhradu části dluhu. U obce Oskava byla vzhledem k probíhajícím jednáním exekuce odložena do konce letošního roku. V případě řešení tohoto dluhu není možno postupovat tak jako u Rokytnice nad Jizerou a Smržovky, protože většina prodejných zbytných nemovitostí ve vlastnictví obce je zastavena ve prospěch jiných věřitelů.

Bod č. 18:

Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných subjektů na území města Jindřichův Hradec

Dislokace orgánů veřejné správy v administrativních budovách po bývalém Okresním úřadu v Jindřichově Hradci, stanovená usnesením vlády v roce 2002, nevytvořila pro výkon veřejné správy v daném území optimální podmínky. Z tohoto důvodu se zainteresované subjekty dohodly na způsobu řešení této situace. Jejich dohoda byla podkladem pro vznik materiálu pro schůzi Vládní dislokační komise, která navržené změny schválila a doporučila vládě s nimi vyslovit souhlas. Předkládaný návrh řeší využití 3 objektů. Umožňuje integrovat dosud roztříštěná pracoviště města Jindřichův Hradec a to s maximálním využitím kapacity dotyčných administrativních budov. Realizace návrhu zajišťuje narovnání majetkových vztahů, účelné a hospodárné využití majetku státu a v konečném důsledku šetří rovněž režijní náklady.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).