Hlavní navigace

India Equity Fund a dalších šest novinek v rodině fondů ABN AMRO

Povolení k distribuci nových fondů ABN AMRO získala společnost ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. od Komise pro cenné papíry 5.září 2005. Kromě stávajících 65 fondů, které bylo možné nakoupit doposud, se nabídka rozšířila o sedm nových fondů, jejichž stručný popis uvádíme níže.

Sdílet

Akciové fondy:

India Equity Fund (USD)
Tento fond investuje do převoditelných cenných papírů společností se sídlem v Indii nebo společností, které nemají sídlo v Indii, ale v Indii získávají převážnou část svých příjmů a zisků. Investiční manager tohoto fondu vyhledává společnosti, které mohou těžit z vysokého očekávaného dlouhodobého růstu indické ekonomiky. Investice jsou rozloženy mezi různá průmyslová odvětví tak, aby bylo sníženo riziko. Rovněž mohou být využívány takové investice, které jsou atraktivní z hlediska růstu.

Europe Equity Revival Fund €
Fond investuje minimálně 2/3 svých čistých aktiv do evropských společností, které mají nižší výkon ve svém sektoru, ale u kterých se očekává budoucí zlepšení výkonnosti. Investiční manažer rozhoduje o nákupu či prodeji jednotlivých titulů na základě podrobného průzkumu, který sleduje trendy v restrukturalizaci společností, nové vedoucí týmy nebo nové výrobky. Při výběru cenných papírů se bude investiční manažer snažit o získání širokého zastoupení různých zemí, průmyslových odvětví a společností tak, aby co nejvíce snížil riziko.

Dluhopisové fondy:

Euro Inflation-linked Bond Fund €
Tento fond investuje většinu svých čistých aktiv do evropských převoditelných dlužných cenných papírů svázaných s vývojem inflace (indexované dluhopisy), přičemž minimálně z 80ti procent jsou tyto cenné papíry ohodnoceny investičním ratingem a zbylých maximálně 20% je klasifikováno neinvestičním stupněm. Manažer fondu může též investovat až jednu třetinu čistých aktiv fondu do převoditelných dlužných cenných papírů, které nejsou vyjádřeny v EUR. Tyto cenné papíry však podléhají kursovému zajištění do eura. Manažer fondu aktivně řídí regionální rozložení portfolia na základě politických a ekonomických faktorů, usměrňuje duraci, hlídá kredibilitu emitentů a vývoj inflace. Aktiva fondu mohou být investována i do derivátů (úrokové swapy a forwardy).

Global Inflation-linked Bond Fund €
Tento fond investuje většinu svých čistých aktiv do převoditelných dlužných cenných papírů svázaných s vývojem inflace (indexované dluhopisy), přičemž minimálně z 80ti procent jsou tyto cenné papíry ohodnoceny investičním ratingem a zbylých maximálně 20% je klasifikováno neinvestičním stupněm. Manažer fondu může až 100% čistých aktiv fondu investovat do převoditelných dlužných cenných papírů, které nejsou vyjádřeny v EUR. Tyto cenné papíry však podléhají kursovému zajištění do eura. Manažer fondu aktivně řídí regionální rozložení portfolia na základě politických a ekonomických faktorů, usměrňuje duraci, hlídá kredibilitu emitentů a vývoj inflace. Aktiva fondu mohou být investována i do derivátů (úrokové swapy a forwardy).

Stable Euro Bond Fund €
Tento fond usiluje o stabilní výnos prostřednictvím investování nejméně dvou třetin svých čistých aktiv fondu do převoditelných dlužných cenných papírů klasifikovaných jako investiční. V portfoliu fondu jsou obsaženy krátkodobé a dlouhodobé dlužné cenné papíry denominovány v euru. Manažer fondu bude investovat nejméně 25% čistých aktiv fondu do převoditelných dlužných cenných papírů emitovaných vládami Evropské měnové unie.

Europe Convertible Bond Fund €
Tento fond usiluje o vysoký celkový výnos prostřednictvím investování nejméně dvou třetin svých čistých aktiv do evropských převoditelných obligací a dalších ekvivalentních převoditelných cenných papírů, jako jsou převoditelné prioritní cenné papíry a konvertibilní střednědobé a dlouhodobé obligace.

High Dividend Equity Fund €
Tento fond investuje svá čistá aktiva do takových převoditelných cenných papírů společností na celém světě, které vyplácejí dividendy. Manažer fondu se primárně zaměří na rozvinuté trhy, maximálně 20% může investovat do rozvíjejících se trhů. Investice, které nejsou denominovány v eurech, jsou kursově zajištěny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).