Hlavní navigace

Indexy cen vývozu a dovozu – duben, květen 2007

V dubnu 2007 se meziměsíčně snížily vývozní ceny o 0,3 %, dovozní se naopak zvýšily o 0,4 %. Meziročně vzrostly vývozní ceny o 1,9 %, dovozní ceny klesly o 1,6 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 99,3 %, meziročně 103,6 %.

Sdílet

Indexy cen vývozu a dovozu zboží v ČR


Duben 2007


Meziměsíční srovnání:


Vývozní ceny již druhý měsíc klesaly, v dubnu o 0,3 %. Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,5 % (hlavně kancelářských strojů a zařízení k automatizovanému zpracování dat). Nejvíce se snížily ceny surových materiálů – o 1,0 %. Klesly i ceny minerálních paliv o 0,6 % a průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %. Z významnějších skupin se naopak nejvíce zvýšily ceny potravin o 0,9 % a polotovarů o 0,4 % (hlavně železa a oceli).

Dovozní ceny již třetí měsíc rostly, tentokrát o 0,4 %. Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 2,1 % (především ropy a ropných výrobků). Výrazněji se zvýšily i ceny potravin o 1,4 % (zejména zeleniny a ovoce). Ceny strojů a dopravních prostředků se v průměru nezměnily (v březnu však klesly o 0,5 %). Z významnějších skupin se snížily pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,4 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 99,3 %, tedy nejnižší od června roku 2005 a jejich hodnota byla negativní u všech významnějších skupin. Hodnota směnných relací byla nejnižší u minerálních paliv – 97,4 %. Největší vliv na pokles celkové hodnoty směnných relací mělo její snížení ve skupině stroje a dopravní prostředky na 99,5 % (v březnu 100,3 %).

Meziroční srovnání:


Největší vliv na růst cen vývozu o 1,9 % (v březnu o 2,0 %) mělo zvýšení cen polotovarů o 5,4 % (hlavně železa a oceli). Nejvíce rostly ceny surových materiálů – o 18,0 % (především olejnatých semen a rud kovů). Zvýšily se ceny téměř všech skupin, z významnějších skupin se snížily pouze ceny strojů a dopravních prostředků o 0,4 % (zejména zařízení k telekomunikaci, záznamu a reprodukci zvuku) a průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %.

Dovozní ceny klesly o 1,6 % (v březnu o 1,8 %). Jejich pokles byl nejvíce ovlivněn snížením cen strojů a dopravních prostředků o 4,3 % (hlavně kancelářských strojů a zařízení k automatizovanému zpracování dat). Nejvýrazněji se však snížily ceny minerálních paliv – o 7,5 % (především plynu, ropy a ropných výrobků). Z významnějších skupin se naopak nejvíce zvýšily ceny polotovarů o 4,5 % (zejména neželezných kovů).

Směnné relace dosáhly hodnoty 103,6 % (březnu 103,9 %) a jsou tak pozitivní již od září roku 2006, avšak již druhý měsíc klesaly. Hodnota směnných relací byla pozitivní ve všech sledovaných skupinách, nejvyšší ve skupinách surové materiály – 114,3 % a minerální paliva – 113,5 %. Ve skupině stroje a dopravní prostředky dosáhly směnné relace hodnoty 104,1 %, avšak v porovnání s březnem se jednalo o významný pokles 0,7 p.b. Nižší hodnota byla především ve skupinách polotovary – 100,9 % a zejména chemikálie – 100,4 %.

Index světových cen ČSÚ 1)


Květen 2007


Meziměsíčně:


Světové ceny průmyslových surovin a potravin, zahrnuté do indexu, se v květnu změnily jen minimálně – růst o 0,7 % je nejmenší cenová změna od srpna roku 2006. Ceny ropy Brent a zemního plynu se v úhrnu zvýšily jen o 0,5 % (v dubnu o 2,6 %) a rovněž ceny kovů v průměru vzrostly jen o 2,2 % (v dubnu o 6,7 %). Zvýšily se ceny všech sledovaných skupin, klesly pouze ceny kůže.

Meziročně:


V květnu světové ceny poprvé po třech měsících růstu klesly – o 0,8 %. Hlavním důvodem byl jak úhrnný pokles cen ropy Brent a zemního plynu o 3,8 %, tak i snižující se růst cen kovů – ceny kovů se v úhrnu zvýšily o 22,0 % (v dubnu o 34,1 %). Mírněji rostly i ceny kůže a kaučuku, ceny dřeva se snížily.

1) Světové ceny sledují aktuální ceny v originálních měnách na komoditních burzách a v předstihu vypovídají o charakteru budoucího vývoje českých dovozních a vývozních cen průmyslových surovin a potravin.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).