Hlavní navigace

I v únoru mírná zima stavbařům pomohla

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v únoru meziměsíčně reálně o 2,6 % vyšší. Meziročně vzrostla ve stálých cenách o 32,5 %. Stavební úřady vydaly 8 161 stavebních povolení, jejichž počet meziročně vzrostl o 7,7 %. Orientační hodnota povolených staveb byla 25,1 mld. Kč a meziročně poklesla o 3,2 %.

Sdílet

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v únoru meziměsíčně reálně o 2,6 % vyšší. Trend meziměsíčně vzrostl rovněž o 2,6 % (viz. tabulka č. 3).

Vývoj celkové stavební produkce

Celková stavební produkce v únoru meziročně vzrostla ve stálých cenách o 32,5 %, očištěná od sezónních vlivů vzrostla o 28,5 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2006 se zvýšily objemy stavebních prací ve všech směrech výstavby. Již druhý měsíc roste dvouciferným tempem nová výstavba pozemního stavitelství. Velmi příznivé počasí (průměrná denní teplota byla v únoru 2007 o 4°C vyšší ve srovnání s dlouhodobým normálem a proti únoru 2006 byla i minimální sněhová pokrývka) umožnilo stavbařům prakticky neomezeně provádět veškeré stavební práce.

Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých cenách o 32,4 %. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly růst o 32,7 % (příspěvek 28,5 procentních bodů), v tom pozemní stavitelství vzrostlo o 39,6 % (příspěvek 24,7 p.b.) a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 15,3 % (příspěvek 3,8 p.b.). U oprav a údržby stavební práce vzrostly o 6,2 % (příspěvek 0,6 p.b.), ostatní práce se zvýšily o 39,3 % (příspěvek 0,3 p.b.). Stavební práce v zahraničí se meziročně zvýšily na více než dva a půl násobek (příspěvek 3,0 p.b.).

Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, poklesl o 0,1 %*) proti únoru roku 2006. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 17 891 Kč a meziročně se zvýšila o 13,0 % (reálná mzda vzrostla o 11,3 %). Průměrná hodinová mzda byla 136 Kč a proti stejnému období 2006 vzrostla o 7,1 %. Při stejném kalendářním fondu pracovní doby odpracovali v únoru 2007 manuálně pracující v průměru o 11 hodin více než v únoru 2006. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 32,6 %. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu vzrostla o 25,6 %.

Stavební úřady v únoru 2007 vydaly 8 161**) stavebních povolení (v tom 4 329 pro nové stavby a 3 832 pro změny dokončených staveb). Počet stavebních povolení meziročně vzrostl o 7,7 %.

Orientační hodnota staveb povolených v únoru 2007 byla 25,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2006 klesla o 3,2 %. Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 17,6 mld. Kč (nárůst o 9,5 %, příspěvek 5,9 procentního bodu). Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 7,5 mld. Kč (pokles o 24,0 %, příspěvek –9,1 p.b.). K růstu orientační hodnoty nové výstavby nejvíce přispěla stavební povolení nových staveb nebytových budov (nárůst 42,6 %, příspěvek 6,0 p.b.) a ostatních staveb (nárůst 14,1 %, příspěvek 2,8 p.b.). Jednalo se zejména o stavební povolení finančně nákladných obchodně administrativních center a výstavby dálnic. Meziroční snížení orientační hodnoty u změn dokončených staveb bylo u ostatních staveb (pokles o 49,1 %, příspěvek –8,1 p.b.) a u nebytových budov (pokles o 10,4 %, příspěvek –1,3 p.b.).

Stavebními úřady byla povolena výstavba 2 969 bytů, což bylo o 492 bytů méně (pokles o 14,2 %) než v únoru 2006. Z toho novou výstavbou vznikne 2 572 bytů (o 333 bytů méně) a změnou dokončených staveb 397 bytů (o 159 bytů méně). Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 5,6 mld. Kč. Stavební úřady dále povolily výstavbu budov s podlahovou plochou 608,0 tis. m2. Nárůst proti únoru 2006 o 3,5 % byl především u nebytových budov. U změn dokončených staveb bytových budov podlahová plocha klesla o 36,6 %, u nové výstavby bytových budov o 1,2 %. Průměrná podlahová plocha u nové bytové výstavby byla 117,3 m2 s orientační hodnotou 17,5 tis. Kč za 1m2.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem vzrostl v lednu 2007 v EU 27 meziroční index stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,3 %, z toho pozemní stavitelství o 6,2 % a inženýrské o 12,8 %. Z členských států, za které byla data dostupná, se ISP nejvýše zvýšil v Polsku o 60,3 %, Slovinsku o 46,7 %, Německu o 35,5 % a Slovensku o 20,4 %. K největšímu poklesu o 9,6 % došlo ve Velké Británii.

*) Ukazatele o pracích jsou sledovány u podniků s 20 a více zaměstnanci. V průměrném evidenčním počtu zaměstnanců nejsou zahrnuty zaměstnanci, které pro stavební podniky pracují přes agentury práce. Dále není podchycen počet cizinců pracujících ve stavebnictví.

**) Od 1.1.2007 platí nový zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který zejména v paragrafech 103 a 104 upravuje nově problematiku „vydávání stavebních povolení“. Tato nová úprava může ovlivnit absolutní hodnoty časových řad u nové výstavby a u změn dokončených staveb, zejména v počtu stavebních povolení a jejich orientační hodnoty u nebytových budov, staveb pro životní prostředí a ostatních staveb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).