Hlavní navigace

I malý podnik může držet krok se světem

Moderní trend v systému řízení podniků – společenská odpovědnost firem (CSR) – je hlavním tématem dalšího z cyklu seminářů určených pro malé a střední podniky. Hojně diskutované téma jak na evropské, tak i celosvětové úrovni se dostává i k menším českým podnikům. Firmám se nabízí jedinečná šance seznámit se jak s teorií konceptu tak i jeho praktickou aplikací a využít tak jeho potenciálu ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům a ostatním zainteresovaným skupinám. Praktickou aplikaci CSR do denní činnosti představí významné podniky českého průmyslu Johnson & Johnson, ČSOB, Mucos Pharma CZ, s.r.o. a Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

„Díky evropským zdrojům se mohou pražské podniky do 250 zaměstnanců zúčastnit půldenního informačního semináře zdarma“ říká ředitel pořádající organizace Business Leaders Fora pan Tomáš Nejedlo. Spolu s ním uvede posluchače do problematiky pan Vladimír Straka, výkonný ředitel sdružení Korektní podnikání. Ten dodává : „Abychom nezůstali pouze u prázdných slov, ale opravdu se podařilo koncept CSR přivést do běžné podnikové praxe, je nutné s jeho principy seznámit i menší podniky“.

První z cyklu seminářů se konal na konci září tohoto roku a účastnilo se ho na 20 podniků z různých oborů. Seminář ukázal obavy a slabé stránky menších podniků, ale i jejich zájem o praktické informace. V předstihu jednoho měsíce otevírá BLF možnost podávat přihlášky na další seminář, který se uskuteční dne 29.11.2006 opět v centru Prahy. Následovat bude 6 dalších seminářů v průběhu 14 měsíců.