Hlavní navigace

Hypoteční banka loni navýšila čistý zisk

V roce 2007 vytvořila Hypoteční banka čistý zisk 805 mil. Kč (podle mezinárodních účetních standardů EU IFRS). Jednalo se o 21% růst zisku po zdanění v porovnání s rokem 2006. Bance se rovněž podařilo zvýšit produktivitu práce a ukazatel poměru provozních nákladů vůči výnosům C/I poklesl z 0,38 v roce 2006 na 0,35 v roce 2007. K poslednímu dni loňského roku došlo také k navýšení bilanční sumy na 100,42 mld. Kč.

Sdílet

„Těchto skvělých výsledků jsme dosáhli především díky příznivému zájmu o hypotéky v loňském roce. Počet hypoték, které jsme našim klientům poskytli, v roce 2007 stoupl proti roku 2006 o čtvrtinu, objem pak dokonce o polovinu,“ komentuje vývoj Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky.

S nárůstem bilanční sumy šly ruku v ruce nové emise hypotečních zástavních listů. Hypoteční banka vydala v loňském roce 26 nových emisí HZL v objemu 32,1 mld. Kč (celkový objem vydaných HZL od roku 1996 již překročil 100 mld. Kč) a zůstává i nadále největším emitentem těchto cenných papírů v České republice. K 31. prosinci 2007 se HZL Hypoteční banky podílely na celkovém množství HZL v České republice 28,06 %.

Mimořádná valná hromada Hypoteční banky rozhodla v prosinci 2007 o zvýšení základního kapitálu o 1,5 mld. Kč na částku 4,958 mld. Kč upsáním nových akcií peněžitými vklady. „K navýšení základního kapitálu jsme přistoupili proto, abychom dosáhli požadavku na kapitálovou přiměřenost při vysokém tempu růstu nových obchodů. Banka si tímto krokem otevírá dostatečný prostor pro další expanzi na trhu hypotečních úvěrů,“ vysvětluje Jan Sadil.

Hypoteční banka v průběhu roku 2007 schválila celkem 23 412 hypotečních úvěrů občanům v objemu větším než 40 mld. Kč, což oproti roku 2006 představuje nárůst o 26 % v počtu a 53 % v objemu poskytnutých hypoték. Banka tím potvrdila svou pozici druhého největšího poskytovatele hypoték v ČR s podílem na trhu 26,8 % v objemu nově poskytnutých hypoték v roce 2007.

V roce 2008 předpokládá Jan Sadil pokračující růst zisku a také zachování převyšujícího růstu provozního výsledku nad růstem provozních nákladů. „Naše výsledky velmi příznivě ovlivňuje i strategie multibrandu, kterou chceme v letošním roce ještě více rozvinout,“ slibuje J. Sadil.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).