Hlavní navigace

HVB Factoring s.r.o. nabízí plnohodnotný servis financování pohledávek formou factoringu

Na začátku roku 2005 vstoupila na factoringový trh nová finanční společnost HVB Factoring s.r.o. Během prvních dvou měsíců jejího působení přesáhl objem odkoupených pohledávek 200 mil. Kč, což svědčí o tom, že factoring je stále více vyhledávanou formou financování pohledávek.

Sdílet

Naším záměrem je nabídnout klientovi ucelenou a komplexní nabídku finančních nástrojů tak, aby si mohl vybrat nejvhodnější variantu pro financování vlastních potřeb, řekla Jana Kytlicová, ředitelka odboru Trade Finance HVB Bank a výkonná ředitelka společnosti HVB Factoring s.r.o.

HVB Factoring s.r.o. je 100% dceřinou společností HVB Bank, členem mezinárodní finanční skupiny HVB Group.

Factoring představuje moderní alternativu financování krátkodobých pohledávek do splatnosti formou jejich podstoupení za úplatu. Tento produkt je určen jak pro firmy, které mají vzhledem ke své bonitě obtížnější přístup k získání úvěrů, tak pro vysoce bonitní firmy. Na českém trhu je v největší míře rozšířený regresní factoring (factoring s postihem) tuzemských pohledávek. Stále větší váhu si však vydobývá bezregresní factoring pohledávek z vývozu.

HVB Factoring přebírá vedle financování i kompletní správu pohledávek – od zaúčtování a evidence každé jednotlivé pohledávky, přes její správu a monitoring, až po zajištění inkasa a převedení doplatku na účet klienta. Pro úplný přehled odkoupených pohledávek, jejich splácení a čerpání limitů poskytuje HVB Factoring pravidelně klientům sestavy důležitých údajů. Právě touto službou, která je poskytována nad rámec financování, se factoring společnosti HVB Factoring odlišuje od jiných forem financování pohledávek jako je forfaiting, diskontní odkup pohledávek nebo účelové financování.

Naším cílem je vyhovět rostoucí poptávce na factoringovém trhu s využitím našich dlouhodobých zkušeností s financováním pohledávek. Naší strategií je cíleně oslovit především podniky v segmentu malých a středních podniků, řekl Peter Koerner, člen představenstva HVB Bank a jednatel společnosti HVB Factoring s.r.o.

Mezi největší výhody factoringu patří možnost rychlého čerpání finančních prostředků, zlepšení platební morálky odběratelů, zjednodušení administrativy správy pohledávek a zpřesnění plánování Cash Flow.

Klienti mohou požádat o služby HVB Factoring na všech pobočkách HVB Bank nebo získat více informací na www.hvbfactoring.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).