Hlavní navigace

HVB Bank CZ pokračuje v meziročním zvyšování efektivity

Sdílet

Praha, 14. května 2003

Výsledky za první čtvrtletí 2003 dle IAS:
HVB Bank CZ pokračuje v meziročním zvyšování efektivity

• Zisk před zdaněním vzrostl o 11 % na 377 milionů Kč
• Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 58% na 56%
• Výnosnost vlastního kapitálu před zdaněním se zvýšila z 11,7% na 13,7%
• Všeobecné provozní náklady poklesly o 9%
• Úvěrová rizika nadále zůstávají pod přísnou kontrolou – nárůst standardních úvěrů o 13%, pokles klasifikovaných pohledávek o 7%

HVB Bank Czech Republic a. s (dále HVB Bank CZ) vytvořila za první čtvrtletí roku 2003 podle mezinárodních účetních standardů (dále IAS) zisk před zdaněním ve výši 377 mil. Kč. Tato částka je o 11 % vyšší, než tomu bylo ve srovnatelném období předchozího roku (1Q/2002: 339 mil. Kč). Současně se zlepšily hlavní poměrové ukazatele efektivnosti banky: výnosnost vlastního kapitálu před zdaněním z 11,7% na 13,7%, výnosnost aktiv před zdaněním z 1,1% na 1,2% a poměr nákladů a výnosů z 58,4% na 55,9%. Banka udržuje bezpečnou výši kapitálové přiměřenosti přesahující 13,5%.

Čistý zisk po zdanění dle IAS za první čtvrtletí 2003 dosáhl 260 mil. Kč, což představuje nárůst o 7,4% v porovnání s výsledkem srovnatelného období předchozího roku (242 mil. Kč). Tento výsledek byl pozitivně ovlivněn zejména snížením všeobecných provozních nákladů a poklesem tvorby opravných položek a rezerv na ztráty z úvěrů. Snížení čistých úrokových výnosů oproti 1. čtvrtletí loňského roku je nadále způsobováno razantním meziročním poklesem tržních úrokových sazeb.

Úvěrové portfolio banky vykazuje dlouhodobou stabilitu a vhodnou diverzifikaci, objem standardních úvěrů klientům vzrostl o 13,1% a naopak objem klasifikovaných úvěrů poklesl o 7,2%. Tento pozitivní vývoj umožnil bance tvořit na úvěrové portfolio v letošním 1. čtvrtletí pouze 69 mil. Kč opravných položek, tj. 65% tvorby za loňské 1. čtvrtletí.

V souladu se svou strategií v oblasti hypotečního bankovnictví banka od počátku roku 2003 zvýšila objem poskytnutých hypotéčních úvěrů Majordomus oproti roku 2002 o 125%.

Stabilní velikostí bilanční sumy přesahující 123 mld. Kč je HVB Bank CZ čtvrtou největší bankou v České republice s potenciálem dalšího růstu vycházejícího zejména z dostatečné kapitálové základny.

HVB Bank CZ je dceřinou společností rakouské Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), která je v rámci skupiny HVB Group odpovědná za trhy v střední a východní Evropě. BA-CA provozuje vedoucí bankovní síť ve střední a východní Evropě s 900 pobočkami v 16 zemích, 20 600 zaměstnanci a 3,5 miliony klientů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).